Віталій Хоменко «Невільники з Волині та Поділля в Криму: шляхи потрапляння та подальша доля»

Лекція Віталія Хоменка «Невільники з Волині та Поділля в Криму: шляхи потрапляння та подальша доля» в Центрі польських та європейських студій НаУКМА 19 березня 2015 року.

Впродовж довготривалого сусідства Кримського ханату та Речі Посполитої татари неодноразово здійснювали грабіжницькі напади на території останньої (Волинське, Брацлавське, Подільське, Руське воєводства). Ці напади мали різні причини, однак, зазвичай, однакові наслідки. Повертаючись до Криму, татарам майже завжди вдавалося вивести зі згаданих територій полон (ясир). Після потрапляння на території ханату доля невільників складалася по-різному і залежала від багатьох чинників.

Про лектора:

Віталій Хоменко – випускник НаУКМА та Варшавського університету. Науковий співробітник відділу історичних пам'яток Науково-дослідного інституту українознавства.

Scroll to top