Навчальний план БП «Історія»

1-ий рік навчання. Кількість кредитів: 60

 Осінній семестркредити
 Нормативні навчальні дисципліни та практика 
1
Англійська мова – 1 2
2
Екологія 2
3
Інформаційні технології 2
4
Історія України – 1 4
5
Історія української культури 2
6
Первісна історія України 4,5
7
Українська мова 1,5
8
Українська мова (для іноземних студентів) 3
9
Фізичне виховання 0
10
Фізичне виховання (вдосконалення) 0
11
Фізичне виховання (спеціальне навчальне відділення) 0
12
Філософія 3
 Вибіркові навчальні дисципліни 
1
Застосування принципів Болонського процесу 2
     
 Весняний семестркредити 
 Нормативні навчальні дисципліни та практика 
1
Англійська мова – 1 3
2
Інформаційні технології 2
3
Історична географія України 4,5
4
Історія античного світу 4,5
5
Історія України – 2 4
6
Основи археології 4,5
7
Українська мова (для іноземних студентів) 3
8
Фізичне виховання 0
9
Фізичне виховання (вдосконалення) 0
10
Фізичне виховання (спеціальне навчальне відділення) 0
 Вибіркові навчальні дисципліни 
1
Введення в Інтернет 4,5
2
Культурологія 3,5
     
 Додатковий період весняного семеструкредити 
 Нормативні навчальні дисципліни та практика 
1
Англійська мова – 1 (за професійним спрямуванням) 3
2
Безпека життєдіяльності 1,5
3
Комп’ютерні методики роботи з історичними джерелами 2,5
4
Музейна ознайомча практика 2
5
Українська мова (для іноземних студентів) 2
6
Фізичне виховання (вдосконалення) 0
 Вибіркові навчальні дисципліни 
1
Історія Києво-Могилянської академії 2
2
Управління волонтерською діяльністю 2

 

2-ий рік навчання. Кількість кредитів: 60

 Осінній семестркредити
 Нормативні навчальні дисципліни та практика 
1
Англійська мова  1 (за професійним спрямуванням) 4
2
Візантія, Балкани і Центрально-Східна Європа (ХХVст.) 4
3
Вступ до історії 3
4
Історія західної цивілізації: Середньовіччя 4
5
Українська мова (для іноземних студентів) 3
6
Українська мова (за професійним спрямуванням) 1,5
7
Фізичне виховання 0
8
Фізичне виховання (вдосконалення) 0
9
Фізичне виховання (спеціальне навчальне відділення) 0
 Вибіркові навчальні дисципліни 
1
Історія полювання на відьом у Європі 3
2
Історія Стародавнього Сходу 3
3
Новітні інтернет-технології 4,5
4
Основи економічної теорії 4
5
Основи літературної творчості 2
6
Основи права 3
7
Психологія соціального впливу та успіху 2,5
8
Релігієзнавство 2,5
     
 Весняний семестркредити 
 Нормативні навчальні дисципліни та практика 
1
Англійська мова – 1 (за професійним спрямуванням) 4
2
Історія західної цивілізації: від Ренесансу до Просвітництва (14921789) 4
3
Курсова робота 1
4
Середньовічна історія України 3
5
Соціальна структура суспільства в історичній перспективі 3
6
Спеціальні історичні дисципліни 3
7
Українська мова (для іноземних студентів) 3
8
Українська мова (за професійним спрямуванням) 1,5
9
Фізичне виховання 0
10
Фізичне виховання (вдосконалення) 0
11
Фізичне виховання (спеціальне навчальне відділення) 0
 Вибіркові навчальні дисципліни 
1
Естетика 2,5
2
Історична географія Центрально-Східної Європи 4,5
3
Історія Часу та Всесвіту: елементи сучасної космогонії та космології 3
4
Концепції та парадигми сучасного природознавства 3
5
Основи літературної творчості 2
6
Основи соціології 3
7
Соціальні інституції суспільства 3
     
 Додатковий період весняного семеструкредити 
 Нормативні навчальні дисципліни та практика 
1
Англійська мова – 1 (за професійним спрямуванням) 3
2
Практика навчальна (археологічна) 2
3
Фізичне виховання (вдосконалення) 0
 Вибіркові навчальні дисципліни 
1
Антропологія 2
2
Вступ до історії євреїв: від давнини до Нового часу 2,5
3
Історія Києва 3
4
Історія руських земель у складі Корони Польської (1340-ві  1570-ті рр.) 3,5
5
Основи інформаційного суспільства 2
6
Основи психології та педагогіки 2
7
Степові держави Євразії 3,5
8
Техніка ділових презентацій 1

 

3-ій рік навчання. Кількість кредитів: 60

 Осінній семестркредити
 Нормативні навчальні дисципліни та практика 
1
Історія Гетьманщини 3
2
Історія західної цивілізації: доба націоналізму та індустріалізації (17891914) 4
3
Історія Російської імперії XVIII  початку ХХ ст. 3
4
Основи охорони праці 1,5
5
Політологія 2
6
Українська мова (для іноземних студентів) 2
7
Українська та зарубіжна історіографія 3
 Вибіркові навчальні дисципліни 
1
Актуальні проблеми японської історії (18682000) 3,5
2
Англійська мова  2 3
3
Військова підготовка 4
4
Влада і політика: західноєвропейські підходи 3
5
Друга іноземна мова  1 4,5
6
Еволюція людської соціальності та суспільства 4,5
7
Історія дипломатії: від давнини до кінця ХVIII ст. 4,5
8
Історія повсякденного життя у ранньомодерній Європі 3,5
9
Історія українського козацтва 4,5
10
Практикум: Базові навички спілкування  1 3
11
Теорія літератури 4
12
Фізичне виховання (вдосконалення) 0
13
Філософія історії 4
     
 Весняний семестркредити 
 Нормативні навчальні дисципліни та практика 
1
Візуальні джерела в роботі історика 3,5
2
Історія Габсбурзької монархії 3
3
Історія Речі Посполитої 3
4
Процеси націєтворення в Україні ХIХ  початку ХХ ст. 3
5
Українська мова (для іноземних студентів) 2
 Вибіркові навчальні дисципліни 
1
Англійська мова  2 3
2
Біблієзнавство 4
3
Військова підготовка 3
4
Друга іноземна мова  1 4,5
5
Історія кіно 2,5
6
Основи сімейного права 2
7
Правові системи та правничі інститути в Україні XVIXVIII ст. 4,5
8
Психологія інтелекту 2,5
9
Фізичне виховання (вдосконалення) 0
     
 Додатковий період весняного семеструкредити 
 Нормативні навчальні дисципліни та практика 
1
Актуальні проблеми української та зарубіжної історії та історіографії 1
2
Історичні дослідження методом усної історії 2,5
3
Курсова робота 1
 Вибіркові навчальні дисципліни 
1
Антропологія 2
2
Біологічні технології сучасності 2
3
Біологія індивідуального розвитку людини 2
4
Військова підготовка 3
5
Генетично-модифіковані організми 2
6
Друга іноземна мова  1 2
7
Інформаційні технології проектного менеджменту 1
8
Історія Держави Ізраїль 2,5
9
Історія національних меншин в Україні ХІХХХ ст. 3,5
10
Історія сексуальності 2,5
11
Історія США 2
12
Основи інтернет-бізнесу 1
13
Політична культура 2
14
Практика дослідницька польова археологічна 3
15
Теорія масової культури 2
16
Фізичне виховання (вдосконалення) 0

 

4-ий рік навчання. Кількість кредитів: 60

 Осінній семестркредити
 Нормативні навчальні дисципліни та практика 
1
Історія дипломатії: XIXXX ст. 4
2
Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки 4
3
Історія науки 4
4
Історія радянського суспільства 2
5
Історія України ХХ ст. 4
6
Новітня історія Європи 19141991 рр. 4
7
Українська мова (для іноземних студентів) 2
 Вибіркові навчальні дисципліни 
1
Анатомія та фізіологія людини 3
2
Військова підготовка 3
3
Влада і політика: західноєвропейські підходи 3
4
Дисиденський рух в УРСР 4,5
5
Друга іноземна мова  2 4,5
6
Еволюція Землі та живих систем 3
7
Екологія міських систем 2,5
8
Навчальний практикум з історії 2
9
Основи біології 3
10
Сучасна фізична картина світу 3
11
Фізичне виховання (вдосконалення) 0
12
Філософія історії 4
     
 Весняний семестркредити 
 Нормативні навчальні дисципліни та практика 
1
Вступ до історії Церкви 3
2
Історія радянського суспільства 4
3
Історія Центрально-Східної Європи ХІХХХ ст. 4
 Вибіркові навчальні дисципліни 
1
Військова підготовка 3
2
Друга іноземна мова  2 4,5
3
Інтенсивний курс англійської мови 3
4
Курсова робота «Історія дипломатії» 1
5
Ментальні мапи європейського простору: погляд ХХ ст. 3,5
6
Навчальний практикум з історії 2
7
Сучасна фізична картина світу 3
8
Український визвольний рух 1920–1950-их рр. 2,5
     
 Додатковий період весняного семеструкредити 
 Вибіркові навчальні дисципліни 
1
Військова підготовка 3
Scroll to top