Прийом документів

Терміни прийому заяв
на програми підготовки бакалаврів:
з 12 липня до 26 липня 2018 року

Терміни прийому заяв та документів від осіб, які мають або можуть складати вступні екзамени* та співбесіди**, що проводить НаУКМА: з 12 липня 2018 року до 20 липня 2018 року.

Для участі у конкурсі на навчання за програмами підготовки бакалаврів вступники, які не мають особливих умов для зарахування (пільг) подають електронну заяву на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua. Після оприлюднення списків рекомендованих до зарахування вступникам необхідно подати до приймальної комісії такі документи:

 1. 2 копії паспорта (мати при собі оригінал);
 2. 2 копії ідентифікаційного номера (мати при собі оригінал);
 3. 2 копії приписного для військовозобов`язаних (мати пери собі оригінал);
 4. оригінал атестата і додатка до нього;
 5. оригінал сертифіката ЗНО;
 6. роздруківку балів ЗНО;
 7. 4 фотокартки.

Для осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, необхідно особисто подати до приймальної комісії такі документи:

 1. Копію документу державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
 2. 4 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см, кожне фото потрібно підписати (прізвище, ініціали);
 3. Сертифікати УЦОЯО із переліком конкурсних предметів із зазначенням балів, визначених правилами прийому НаУКМА;
 4. Копію паспорта (1,2, 11 сторінка) або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта (2 примірники);
 5. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники);
 6. Для військовозобов’язаних – копію посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка (2 примірники);
 7. Копії документів, які дають право на пільги.

Подаючи копії цих документів, вступник має особисто пред'явити оригінали. Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України, у терміни, визначені для подання документів.

Інші документи подаються особисто вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України, у терміни, визначені для прийому документів.

Зарахування до Університету в 2018 році відбувається на підставі конкурсного рейтингу, який визначається за сумою балів з предметів, зазначених у сертифікаті УЦОЯО, виданого у 2016-2018 рр., середнього балу документу про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи або за закінчення підготовчого відділення НаУКМА помножених на вагові коефіцієнти відповідно до спеціальності (перелік коефіцієнтів для всіх спеціальностей тут).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО із зазначенням кількості балів, з якими абітурієнт допускається до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання на напрям підготовки «Історія»: українська мова та література(100); історія України (100); англійська мова (100).

Проведення НаУКМА вступних екзаменів для осіб, які мають складати вступні екзамени* та співбесіди**, що проводить НаУКМА: 21 липня – 23 липня 2018 року.

-----

* Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

 • Особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • Особи,у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року N 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за N 189/14880;
 • Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.

** Зарахування за співбесідою

 • Особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10 - 14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 • Особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).
Scroll to top