Нормативні документи

Національний університет «Києво-Могилянська академія» – державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України видана 23 грудня 2016 року. [savepdf].

Сертифікат про акредитацію РД-IV № 1101766 [savepdf].

Положення «Про апеляційну комісію» [savepdf].

Положення «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у НаУКМА»

Щодо нарахування конкурсного бала вступникам на навчання до вищих навчальних закладів України у 2016 році [savepdf].

Правила прийому до НаУКМА у 2017 році [savepdf].

Додатки до Правил прийому до НаУКМА у 2017 році:

Додаток 1. Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими в НаУКМА оголошується прийом у 2017 р. [savepdf].

Додаток 2. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 [savepdf].

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах УЦОЯО для вступників на навчання за ступенем бакалавра [savepdf].

Додаток 4. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання до НаУКМА та додаються додаткові бали за результатами навчання на підготовчому відділенні [savepdf].

Додаток 5. Таблиця переведення балів вступного іспиту/співбесіди (з максимальною оцінкою 100) для вступу на навчання за ступенем бакалавра у шкалу оцінювання 100-200 балів [savepdf].

Додаток 8. Перелік секцій відповідно до спеціальностей на які при вступі до НаУКМА для здобуття ступеня бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали 9призерам Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт [savepdf].

Scroll to top