Нормативні документи

Національний університет «Києво-Могилянська академія» – державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України видана 23 грудня 2016 року. [savepdf].

Сертифікат про акредитацію РД-IV № 1101766 [savepdf].

Положення «Про апеляційну комісію» [savepdf].

Положення «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у НаУКМА»

Правила прийому до НаУКМА у 2018 році [savepdf].

Додатки до Правил прийому до НаУКМА у 2018 році:

Додаток 1. Перелік спеціальностей (спеціалізацій), освітніх програм і конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання. [savepdf].

Додаток 2. Спеціальності підготовки в НаУКМА (бакаларський рівень освіти) з переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка [savepdf].

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) та вагових коефіцієнтів до складових конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти [savepdf].

Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100 – 200 [savepdf].

Додаток 5. Таблиця переведення балів вступного іспиту/співбесіди (з максимальною оцінкою 100) для вступу на навчання за ступенем бакалавра у шкалу оцінювання 100 – 200 балів [savepdf].

Додаток 6. Відповідність базових предметів Всеукраїнських учнівських олімпіад спеціальностям у НаУКМА, при вступі на які для здобуття ступеня бакалавра здійснюється нарахування додаткових балів призерам IV етапу (дипломи I‒III ступенів) [savepdf].

Додаток 7. Відповідність секцій наукових відділень Малої академії наук України спеціальностям підготовки в наукма, при вступі на які для здобуття ступеня бакалавра здійснюється нарахування додаткових балів призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт (дипломи I‒III ступенів) учнів – членів МАНУ [savepdf].

Додаток 9. Перелік конкурсних предметів зі спеціальностей для проходження співбесіди для навчання на здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для іноземців та осіб без громадянства [savepdf].

Scroll to top