Вступ до історії

Мета курсу: дати студентам загальне уявлення про зміну культурних матриць європейського історіописання від Античності до наших днів; пояснити зміст базових понять історичної науки; показати пізнавальні можливості категорій «джерело», «метод», «інтерпретація»; закласти основу практичних навичок у написанні власного дослідницького тексту – постановці проблеми, збиранні матеріалу, структурі й логіці викладу, науковому апараті. Окрема увага приділяється прищепленню засад академічної етики у використанні джерел та історіографічних праць.

викладач: Наталя Миколаївна Яковенко

Докладна інформація про курс доступна лише для зареєстрованих користувачів. 

Scroll to top