Історія України для негуманітаріїв (спеціальність: економіка)

Курс присвячений теоретичним і конкретно-історичним проблемам розвитку українських земель від давнини до сучасності, спрямований на ознайомлення студентів, для яких історія не є провідною спеціальністю, з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії, питаннями давньої історії українських земель, етногенезу українців, національно-визвольного руху українського народу, становлення і розвитку української державності, піднесення української національної культури, історією етнічних меншин на українських землях.

викладачі: к.і.н., старший викладач Ігор Анатолійович Тесленко, д.і.н., доцент Віталій Миколайович Михайловський, Ph.D., к.і.н., старший викладач Ольга Анатоліївна Хоменко, старший викладач Надія Дмитрівна Довженко, старший викладач Сергій Олександрович Багро та асистент Ірина Валеріївна Широкова

Докладна інформація про курс доступна лише для зареєстрованих користувачів.

Scroll to top