Курс є введенням до політичної, соціальної, культурної, економічної і військової історії XV–XVIII ст.

викладач: Катерина Леонідівна Диса

Основні тенденції формування цивілізації в добу Античності, закономірні й характерні риси історичного процесу у Середземномор’ї протягом І тис. до н.е. – першої половини І тис. н.е., основні етапи і вузлові події епохи. Зміни у системі життєвих цінностей, світосприйнятті і ментальності тогочасного суспільства, здобутки, які воно залишило людству.

викладачі: Євген Валентинович Синиця та Олена Василівна Третякова

Мета курсу: ознайомити студентів з основними етапами формування етнічної та політичної термінології України, її кордонів, а також сучасного складу населення; на підставі вивчення найважливіших джерел та історіографії залучити студентів до самостійного опрацювання картографічних, актових та наративних пам’яток з історичної географії.

викладачі: Тетяна Аркадіївна Балабушевич та Ігор Анатолійович Тесленко

Курс спрямований на вивчення історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.

викладачі: Ігор Анатолійович Тесленко, Максим Васильович Яременко та Сергій Олександрович Багро

Курс спрямований на вивчення історії України ХIX – поч. ХХІ ст. Передбачається ознайомлення студентів зі станом сучасних історичних досліджень формування української нації, Української революції 1917–1921 років, Другої світової війни. Висвітлення радянського періоду здійснюватиметься на основі нових історіографічних концепцій та розвідок. Увага акцентуватиметься також на актуальних проблемах історії після здобуття Україною незалежності.

викладачі: Костянтин Юхимович Гломозда та Ірина Валеріївна Широкова

Курс спрямований на вивчення історії України з найдавніших часів до сучасності.

викладач: Сергій Миколайович Горін

Перебіг основних подій вітчизняної історії від найдавніших часів до сьогодення. Ознайомлення зі станом сучасних українських та зарубіжних наукових досліджень. Важливим завданням курсу є формування історичного мислення, національної свідомості та уявлення про місце України у світовій історії.

викладачі: Ігор Анатолійович Тесленко, Сергій Олександрович Багро та Олександр Надтока

Курс присвячений теоретичним і конкретно-історичним проблемам розвитку українських земель від давнини до сучасності, спрямований на ознайомлення студентів, для яких історія не є провідною спеціальністю, з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії, питаннями давньої історії українських земель, етногенезу українців, національно-визвольного руху українського народу, становлення і розвитку української державності, піднесення української національної культури, історією етнічних меншин на українських землях.

викладачі: Ігор Анатолійович Тесленко, Віталій Миколайович МихайловськийОльга Анатоліївна ХоменкоНадія Дмитрівна Довженко, Сергій Олександрович Багро та Ірина Валеріївна Широкова

Курс присвячений теоретичним і конкретно-історичним проблемам розвитку українських земель від давнини до сучасності, спрямований на ознайомлення студентів, для яких історія не є провідною спеціальністю, з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії, питаннями давньої історії українських земель, етногенезу українців, національно-визвольного руху українського народу, становлення і розвитку української державності, піднесення української національної культури, історією етнічних меншин на українських землях.

викладачі: Віталій Миколайович МихайловськийОльга Анатоліївна Хоменко та Олександр Надтока

Курс присвячений теоретичним і конкретно-історичним проблемам розвитку українських земель від давнини до сучасності, спрямований на ознайомлення студентів, для яких історія не є провідною спеціальністю, з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії, питаннями давньої історії українських земель, етногенезу українців, національно-визвольного руху українського народу, становлення і розвитку української державності, піднесення української національної культури, історією етнічних меншин на українських землях.

викладач: Костянтин Юхимович Гломозда

Курс присвячений теоретичним і конкретно-історичним проблемам розвитку українських земель від давнини до сучасності, спрямований на ознайомлення студентів, для яких історія не є провідною спеціальністю, з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії, питаннями давньої історії українських земель, етногенезу українців, національно-визвольного руху українського народу, становлення і розвитку української державності, піднесення української національної культури, історією етнічних меншин на українських землях.

викладач: Костянтин Юхимович Гломозда

Курс присвячений теоретичним і конкретно-історичним проблемам розвитку українських земель від давнини до сучасності, спрямований на ознайомлення студентів, для яких історія не є провідною спеціальністю, з найважливішими закономірностями та подіями вітчизняної історії, питаннями давньої історії українських земель, етногенезу українців, національно-визвольного руху українського народу, становлення і розвитку української державності, піднесення української національної культури, історією етнічних меншин на українських землях.

викладачі: Віталій Миколайович МихайловськийНадія Дмитрівна Довженко та Олександр Надтока

Курс спрямований на вивчення історії України з 90-х років ХІХ ст. до 2000 року. Передбачається ознайомлення студентів зі станом сучасних історичних досліджень формування української нації, Української революції 1917–1921 років, Другої світової війни. Висвітлення радянського періоду здійснюватиметься на основі нових історіографічних концепцій та розвідок. Увага акцентуватиметься також на актуальних проблемах історії після здобуття Україною незалежності.

викладач: Костянтин Юхимович Гломозда

Курс «Історія Києво-Могилянської академії» є необхідною складовою частиною вивчення освітньої та, ширше, культурної спадщини України. Маючи міждисциплінарний характер, він не лише уможливлює предметний погляд на минуле провідного осередку української освіти, а й дозволяє охопити історію культури України та її сусідів.

викладач: Максим Васильович Яременко

Метою курсу є ознайомлення студентів і студенток з можливостями інформаційних технологій для проведення власних історичних досліджень і набуття студентами і студентками навичок їх практичного використання.

викладач:

Практика спрямована на формування широкої ерудиції гуманітарія, покликана сприяти образному закріпленню та поглибленню теоретичних знань, ознайомленню з системою організації роботи музеїв і методикою проведення екскурсій. Програма музейної практики передбачає відвідування історико-архітектурних та історико-культурних пам’яток, історичних, історико-літературних, художніх, комплексних і меморіальних музеїв діячів української культури, письменників тощо.

викладачі: Наталія Іванівна Пелешенко, Костянтин Юхимович Гломозда та Надія Дмитрівна Довженко

Ознайомлення студентів з основами археології: специфікою її джерел, методикою дослідження археологічних пам’яток, обробки й аналізу первинної інформації та способами реконструкції історичного процесу за археологічними джерелами, а також основними віхами давньої історії України і прилеглих територій.

викладачі: Віталій Васильович Отрощенко, Надія Дмитрівна Довженко та Валентина Олександрівна Шумова

Походження людини. Історія первісного суспільства. Мисливство прильодовикової епохи. Неолітична революція. Походження індоєвропейців. Скіфсько-сарматська доба. Походження українців та їхніх сусідів. Зазначені теми викладаються з урахуванням новітніх досліджень у галузі праісторії та археології. Теоретичний курс закріплюється навчальною археологічною практикою.

викладачі: Леонід Львович Залізняк, Надія Дмитрівна Довженко та Валентина Олександрівна Шумова

Scroll to top