Вимоги до оформлення бібліографії та посилань у письмових, курсових і кваліфікаційних роботах студентів кафедри історії НаУКМА [savepdf]

Вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт студентів кафедри історії НаУКМА [savepdf] (Довідка з Word)

Зразок оформлення титульної сторінки кваліфікаційної роботи (бакалавр) [savedoc]

Зразок оформлення титульної сторінки кваліфікаційної роботи (маґістр) [savedoc]

Декларація академічної доброчесності студента НаУКМА [savedoc]

Витяг з Тимчасового положення «Про порядок перевірки письмових робіт студентів НаУКМА на відповідність вимогам академічної доброчесності» (п. 1.3, п. 1.4) [savepdf]

Scroll to top