Кваліфікаційні роботи – 2016 н.р.

Теми кваліфікаційних робіт студентів БП «Історія»

Білоус Тарас
Студентський рух в Університеті св. Володимира (1895–1904 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Скальський В.В.)

Бліндер Степан Миколайович
Олицький колегіум: від створення до кінця 1670-х рр. [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Яковенко Н.М.)

Гісем Ольга Олександрівна
Таємна політична діяльність ЦК КП(б)У: Закордот у 1920-1924 рр. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Бажан О.Г.)

Дужак Віра Максимівна
Конструювання святості (за житієм Катерини Сієнської авторства Раймонда Капуанського) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Єрмоленко Світлана Вікторівна
Микола Левитський в кооперативному русі 1870-х – 1930-х рр. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Бажан О.Г.)

Ігнатов Ілля Ігорович
Злочинність і слідство (за казусом 1797 р. у селі Яхнах на Фастівщині) [savepdf]
(науковий керівник: доц., д.і.н. Яременко М.В.)

Іжик Валерія Ігорівна
Іншування Радянського Союзу в газеті «Новий шлях» (1944-1947) [savepdf]
(науковий керівник: доц.., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Ісаєва Анна Сергіївна
Візуальні репрезентації колоніальних військ у британських та французьких комемораційних заходах до 100-річчя Першої світової війни [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О.В.)

Капінос Ольга Олександрівна
Зміни у сприйнятті українського населення Волині вояками Армії Крайової (за спогадами про 1939–1945 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М. В.)

Короленко Катерина Анатоліївна
Заходи з русифікації Південно-Західного краю у 1830-х – 1860-х рр. [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Шандра В.С.)

Могильний Станіслав Сергійович
Карлівський маєток як проект трансформації господарства й соціальних відносин: 1830-і – поч. ХХ ст. [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Шандра В.С.)

Мотуз Марія Петрівна
Посольства Київських ієрархів до Москви у другій чверті XVII ст.[savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Григор’єва Т.Ю.)

Недавня Богдана Сергіївна
Стосунки духівництва між собою та з парафіянами Верхньокиївської протопопії у XVIII ст. [savepdf]
(науковий керівник: доц., д.і.н. Яременко М.В.)

Пасічник Катерина Юріївна
Класифікація людства в англійських та німецьких текстах XVIII ст. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Диса К. Л.)

Поворозник Кристина Романівна
Праця як засіб перевиховання злочинців та/або допомоги бідним у Російській імперії кінця XVIII – початку ХХ ст. (на прикладі робочих будинків та будинків працьовитості) [savepdf]
(науковий керівник: доц., д.і.н. Яременко М.В.)

Подгорнова Дарина Андріївна
Повсякдення студентів Київської духовної академії 1819–1869 рр. (за матеріалами спогадів) [savepdf]
(науковий керівник: доц., д.і.н. Яременко М.В.)

Сафонова Олена Анатоліївна
Дискурси «традиційної» та «нової» жінки за англійськими журналами 1850-х – 1860-х рр. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Диса К. Л.)

Сич Василь Олександрович
Образ українця у пресі Райхскомісаріату «Україна» (1941-1944 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Скоропад Катерина Василівна
Японія: приклад тоталітарної моделі [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Хоменко О.А.)

Скрипник Ксенія Петрівна
Сприйняття Московії іноземцями (за мемуарами 1630-х – 1660-х рр.) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Григор’єва Т.Ю.)

Слободянюк Вікторія Євгеніївна
Арійська естетика як елемент політики Третього Райху (за візуальними джерелами 1933-1939 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Сороцинський Олег Миколайович
Блокада Севастополя флотами держав Вісі у 1941-1942 рр. [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Стародубець Тарас Олександрович
Київська військова інфраструктура як база розбудови українських збройних сил 1917–1918 рр. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К.Ю.)

Тютюнник Анна Олексіївна
Допомога психічнохворим у Російській імперії: Києво-Кирилівські богоугодні заклади (1806–1917 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Диса К. Л.)

Удовик Володимир Анатолійович
Суботівські церкви у структурах Чигиринського духовного правління [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Чужик Олександр Сергійович
Реорганізація англійського війська ранньомодерної доби в контексті воєнної революції [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К.Ю.)

Яковенко Петро Якович
Зображення єврея під час революцій у радянському кінематографі 1919–1941 рр. [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Гірік С.)

Теми кваліфікаційних робіт студентів МП «Історія»

Аврамчук Олександр Петрович
Русь-Україна у працях Оскара Галецького [savepdf]
(науковий керівник: доц., д.і.н. Михайловський В.В.)

Артюх Ольга Олександрівна
Місце Івана Курілова в спільноті авторів «Киевской старовины» [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Диса К. Л.)

Бегларян Маргарита Феліксівна
Газета «Правда» про політику США на початку Холодної війни (1946–1949 рр.): контент - аналітичне дослідження [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Василенко Галина Михайлівна
Перше публічне пригадування Бабиного Яру (вересень 1966 р.): вихід за межі радянського історичного наративу [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Гринчук Олег Олегович
Місце Польщі в регіоні на сторінках польських опозиційних видань «Niepodległość» і «АВС» у 1982–1989 рр. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Москалик Денис Дмитрович
Рецепція та критика фашизму в ідеологічному дискурсі ОУН 1929–1946 рр. [savepdf]
(науковий керівник: dr hab Олександра Гнатюк)

Нагірняк Тетяна Андріївна
Боротьба за збереження станових традицій чеської та угорської шляхти XVII – початку XVIII ст. [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М. В.)

Нестерчук Ольга Антонівна
Єврейські сюжети в сучасних американських шкільних підручниках з історії [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К.Ю.)

(Бороденко) Нікітенкова Ольга Віталіївна
Сприйняття киянами нової забудови міста на початку ХХ ст. (за газетою «Киевлянин» та путівниками) [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О. В.)

Обзор Ольга Миколаївна
«Палії війни» в лівій пресі 1936–1939 рр. (на прикладах газет «L'Humanité» і «Robotnik») [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М. В.)

Піддубний Микола Дмитрович
Розпад Золотої Орди як поштовх караїмських міграцій до Великого князівства Литовського кінця XIV – початку XV ст. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Галенко О.І.)

Полулях Оксана Сергіївна
Іншування турка і татарина українськими авторами другої половини XVII ст. на тлі західної традиції [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Григор’єва Т.Ю.)

Самадова Тетяна Ахмадівна
Конструювання доказів антирадянськості (на прикладі слідчої справи командира Київського партизанського з’єднання Івана Хитриченка) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К.Ю)

Серік Юлія Сергіївна
Релігійне повсякдення Лубенського Мгарського Спасо-Преображенского монастиря у XVIII ст. [savepdf]
(науковий керівник: доц., д.і.н. Яременко М.В.)

Рибальченко Марія Григорівна
Юдаїзм у Києві 1945-1953 рр.: публічні й приватні практики [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Ферт Андрій Олександрович
Громадські комісії сприяння як інструмент забезпечення «соціалістичної законності» щодо православних громад (на матеріалах Києва та Київської області, 1971– 1980 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Шевцова Леся Миколаївна
«Вірний» русин і русин- «зрадник» у німецькомовній пресі Австро-Угорщини 1914 р. [savepdf]
(науковий керівник: dr hab Олександра Гнатюк)

Старков Микола Олексійович
Образ єврея в контексті передвиборних дискусій 1905–1907 рр. (за матеріалами газети «Діло») [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Черноіваненко В.В.)

Штефан Віталій Володимирович
Волинський літопис другої половини XIII ст.: текстуальне оточення [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Толочко О.П.)

Scroll to top