Кваліфікаційні роботи – 2015 н.р.

Теми кваліфікаційних робіт студентів БП «Історія»

Білецький Назар Русланович
Форми звертання та стратегії ввічливості в листах Богдана Хмельницького до володарів сусідніх держав [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Григор’єва Т. Ю.)

Бурков Єгор Ігорович
Дисидентський рух в УРСР 1960-х – 1980-х рр.: два наративи [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Василюк Дмитро Русланович
Культурне життя Києва 1918 року [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Скальський В. В.)

Воцко Олександра Сергіївна
Союз Українок у першій половині ХХ ст.: постання нової генерації жіноцтва [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М. В.)

Дарага Ілля Анатолійович
Конфліктні сюжети українсько-польського минулого в публіцистиці Яцека Куроня (1989 –2001 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: dr hab Олександра Гнатюк)

Журавльова Валентина Сергіївна
Образ радянської жінки в плакатах та кіно 1939–1945 рр.: узгодження із пропагандистським «запитом» [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Диса К. Л.)

Козак Олеся Ігорівна
Шлюб, сповідь і причастя в релігійних практиках вірян Києво-Печерської протопопії у другій половині XVIII ст. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Яременко М. В.)

Кошельна Анджеліка Миколаївна
Регіональна специфіка Голокосту: на прикладі Північної Буковини та Хотинщини [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К. Ю.)

Крамар Марина Юріївна
Кінематографічний образ відьми (кінець ХІХ – ХХ ст.) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Диса К. Л.)

Маковський Захар Васильович
Російські генерали в Армії УНР: феномен подвійної ідентичності [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Скальський В. В.)

Мельник Анатолій Віталійович
Санітарно-епідеміологічна ситуація в Києві (1870-і – 1880-і рр.) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Диса К. Л.)

Мудрак Антон Вікторович
Міжетнічні взаємини в університетах Львова (на прикладі Академічної спілки «Всепольська молодь» 1919–1939 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: dr hab Олександра Гнатюк)

Новосядла Анастасія Григорівна
Дозвілля студентської молоді Києва у період «відлиги» [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Освальд Катерина Юріївна
Ігумені київських жіночих монастирів XVIII ст. (на прикладі Памфілії Мокієвської) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Яременко М. В.)

Палюх Роман Богданович
Пристосування як відповідь на виклик: «возз’єднані» греко-католицькі священики (1946 – середина 1960-х рр.) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Пальчинська Єлизавета Романівна
Засоби творення «нової людини» в тоталітарній державі: на прикладі Третього Райху та Радянського Союзу [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Диса К. Л.)

Папернюк Тетяна Ігорівна
Соціальний портрет хіпі у Кракові та Львові (1960-і – 1970-і рр.) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Підопригора Оксана Григорівна
Трансформація образу Радянського Союзу на сторінках британського тижневика “The Spectator” упродовж 1939–1946 рр. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Григор’єва Т. Ю.)

Поліщук Богдан-Степан Вікторович
Вітчизняна та російська історіографія про кримськотатарську проблему: від депортації до здобуття автономії [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Бажан О. Г.)

Ставірський Денис Валерійович
Трансформація світосприйняття Лідії Карклін під час ув`язнення (за матеріалами щоденника 1912–1913 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Диса К. Л.)

Тума Віолета Арсенівна
Жіночий образ в масовій культурі періоду «відлиги» (на прикладі пісень і кіно) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Григор’єва Т. Ю.)

Ходаківський Олександр Миколайович
Подорожній щоденник Івана Галагана: Західна Європа очима східного європейця кінця ХVIII ст. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Диса К. Л.)

Чепурна Анастасія Сергіївна
Чесько-словацькі середовища в Києві на початку ХХ ст. [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М. В.)

Шпинда Іван Степанович
Інтелігенція 1920-х – початку 1930-х рр.: свідомість і самореалізація (на прикладі письменників Валер’яна Підмогильного та Бориса Антоненка-Давидовича) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Щербатюк Вікторія Валеріївна
Астрологічні тексти в Гетьманщині XVIII ст. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Диса К. Л.)

Теми кваліфікаційних робіт студентів МП «Історія»

Авраменко Ганна Сергіївна
Хабарництво та механізми його подолання в Російській імперії (кінець XVIII ст. – 1860-і рр.) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Шандра В. С.)

Баценко Богдан Юрійович
Постать сексота в польських дебатах про комуністичне минуле (1990–1997 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О. В.)

Берлінська Марія Сергіївна
Життя єврейської громади Кам`янця-Подільського у 1918–1919 рр. (на матеріалах місцевої періодики) [savepdf]
(науковий керівник: с.н.с., к.і.н. Сергєєва І. А.)

Білоцерківець Тетяна Василівна
Лівонська війна і Смута в російській історіографії ХІХ ст. [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Тесленко І. А.)

Гражевська Яна Юріївна
«Лист у владу» на захист Церкви: змістові нюанси, класифікація, авторство (на українських матеріалах 1943–1964 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Дзюба Тетяна Миколаївна
Проблематика Східної Європи на сторінках журналу "Prométhée" 1926–1938 рр. (українське питання) [savepdf]
(науковий керівник: dr hab Олександра Гнатюк)

Зеленська Лідія Сергіївна
Інститут перлюстрації як засіб нагляду в Російській імперії (XIX – початок XX ст.) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Шандра В. С.)

Ийслуу Аліна Еедіківна
Політична діяльність українських парламентаристок у Другій Речі Посполитій (1922–1935 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М. В.)

Ілясова Аліна Григорівна
Євреї у квір-спільнотах США (ХХ – початок ХХІ ст.) [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Черноіваненко В. В.)

Кобзар Павло Тарасович
Українці на Студіумі православного богослов’я Варшавського університету (1925–1939) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Кравченко Єлизавета Вікторівна
Державна освітня політика як засіб професіоналізації чиновницького корпусу Російської імперії (1860-ті рр. – початок ХХ ст.) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Шандра В. С.)

Кучірко Оксана Ярославівна
Адаптація євреїв у США (на основі щоденників середини ХІХ ст.) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Диса К. Л.)

Матяш Наталія Юріївна
«Денні записки генерального підскарбія Якова Марковича» як джерело до історії повсякдення Гетьманщини [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Мицик Ю. А.)

Матяш Світлана Анатоліївна
Дипломатія Чехословацької Республіки щодо проблеми польського прикордоння (1918–1919 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М. В.)

Передрійчук Дмитро Михайлович
Формування східного кордону України (1917–1928 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М. В.)

Пилипчук Вероніка Володимирівна
Білоцерківський полк у військових кампаніях Визвольної війни (1648–1676 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Щербак В. О.)

Пономаренко Костянтин В’ячеславович
Українсько-єврейські взаємини у Східній Галичині першої чверті ХХ ст. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К. Ю.)

Саврун Марія Степанівна
Входження Криму до складу УРСР: економічні та соціокультурні аспекти [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Бажан О. Г.)

Щербань Євгеній Олександрович
Ініціативи роззброєння в Холодній війні: випадок плану Рапацького (1958–1963 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М. В.)

Юркевич Галина Михайлівна
Громадсько-політичне й культурно-освітнє життя євреїв Дорогобича в міжвоєнній Польщі (1921–1939) [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Сидорчук Т. М.)

Яковенко Яків Якович
Конфліктний наратив про підпольську Україну в радянському ігровому кінематографі (1933–1941 рр.) [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О. В.)

Янютіна Світлана Вячеславівна
Російська імперія в сучасній імперіології останніх десятиліть [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К. Ю.)

Scroll to top