Кваліфікаційні роботи – 2014 н.р.

Аврамчук Олександр Петрович
Поземельна надавча політика для шляхти Галицької землі (друга половина XIV – остання третина XV  ст.) [pdf]
(науковий керівник: доц., д.і.н. Михайловський В.М.)

Артюх Ольга Олександрівна
Ґендерні стереотипи вікторіанського соціуму в карикатурах Джорджа Дюмур’є (на матеріалах журналу «Панч») [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Диса К.Л.)

Бегларян Маргарита Феліксівна
«Американський імперіалізм» у радянській періодиці на початку холодної війни (1946–1948 рр.) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Войчук Катерина Романівна
Громадсько-політична діяльність Миколи Бажана в працях радянських істориків та літературознавців [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Бажан О. Г.)

Кабачинський Ілля Миколайович
Королівщини Київського воєводства за даними люстрацій другої половини XVIII ст. [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Тесленко І.А.)

Михальчук Сергій Юрійович
Представлення козацьких полків Слобожанщини в імперських полкових історіях ХІХ – початку ХХ ст. [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К. Ю.)

Міклашонок Олександра Миколаївна
Неоґвельфізм в Рисорджіменто (на прикладі концепції Вінченцо Джоберті) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Москалик Денис Дмитрович
Фашистизація в українському суспільстві під час німецької окупації [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Гомза І.А.)

Нагірняк Тетяна Андріївна
Титулатура чеської шляхти як відображення соціальних ієрархій (1547–1627 рр.) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Невзорова Вікторія Євгенівна
Ідентичність студентів Переяславського колегіуму (на прикладі конфлікту 1766 р.) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Яременко М.В.)

Нестерчук Ольга Антонівна
Дискусія про шкільний наратив історії США в сучасній американській науці [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К. Ю.)

Обзор Ольга Миколаївна
Газета “L’Humanité” проти активізації правої загрози у Франції (1934 – початок 1936 р.) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Омельченко Поліна Сергіївна
Повсякдення жінок ГУЛАГу (на прикладі Акмолінського табору дружин зрадників Батьківщини, 1938–1941 рр.) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Осейчук Олена Юріївна
Участь Європейського Союзу у врегулюванні міжнародних конфліктів 1980-их – 1990-их рр. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О.В.)

Піддубний Микола Дмитрович
Статус великого князя литовського за жалуваними ярликами золотоординських і кримських ханів [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Галенко О.І.)

Піх Ярина Сергіївна
Шляхетська ідентичність Пилипа Орлика (за свідченнями його діаріуша) [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Григор’єва Т.Ю.)

Полулях Оксана Сергіївна
Дискурс іншування турка і татарина в українському письменстві другої половини XVII ст. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Григор’єва Т.Ю.)

Рибальченко Марія Григорівна
Одяг козацької старшини Гетьманату як показник статусу [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Диса К.Л.)

Роєнко Анастасія Анатоліївна
Павло Тичина як радянський громадсько-політичний діяч [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Бажан О. Г.)

Сав’як Роман Васильович
Ідея Європи після Віденського конгресу 1815 р. (за працею Домініка де Прадта “The Congress of Vienna”) [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Григор’єва Т.Ю.)

Самадова Тетяна Ахмадівна
Київське партизанське з’єднання в українському русі Опору (липень – жовтень 1943 р.) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К. Ю.)

Серік Юлія Сергіївна
Настоятелі Мгарського Лубенського монастиря у XVIII ст.: збірний портрет [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Яременко М.В.)

Торган Оксана Тарасівна
Викладання історії в Києво-Могилянській академії останньої третини XVIII – початку ХІХ ст.: зміст курсу та викладачі [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Яременко М.В.)

Удотов Володимир Костянтинович
Римо-Католицька Церква в польському протестному русі 1980–1989 рр. [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Бажан О. Г.)

Шеляг Ганна Віталіївна
Корпоративна взаємодія професорів Києво-Могилянської академії (на прикладі конфлікту 1759 р.) [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Яременко М.В.)

Шмир Діана Володимирівна
«Киевские епархиальные ведомости»: створення, редактори, зміст (1860–1871 рр. ) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Яременко М.В.)

Якимчук Олександр Олександрович
Постать ідеального володаря у хроніках доби високого Середньовіччя (кінець XI – XIII ст.) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Яковенко Н.М.)

Яковенко Микола Ігорович
Політизація суспільства УРСР і республік Прибалтики упродовж другої половини 1980-их рр.: порівняльний аналіз [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Теми кваліфікаційних робіт студентів МП «Історія»

Ангел Євген Євгенович
Образ варшавського передмістя Праги в польській щоденній пресі 1944–1955 рр. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О.В.)

Данильченко Артем Ігорович
Гравійована прижиттєва іконографія Івана Мазепи [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Григор’єва Т.Ю.)

Зубов Юрій Ігорович
Представлення Держави Ізраїль у радянській пресі 1948–1953 рр. [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Кислий Мартін-Олександр Олександрович
Дитинство депортованих кримських татар в Узбекистані 1950-их – 1960-их рр. (за матеріалами спогадів) [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О.В.)

Клименко Оксана Михайлівна
Конструювання спогадів про Жовтневу революцію упродовж 1920-их рр. (на українських матеріалах) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Костогриз Катерина Леонідівна
«Меланхолія» в медичних порадниках Гетьманщини XVIII ст. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Диса К.Л.)

Куляс Сергій Ігорович
Українсько-єврейські взаємини у 1917–1921 рр. (за мемуарами командирів збройних сил УНР) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К. Ю.)

Лаврук Лілія Ігорівна
“Dzieje Polski w zarysie” Міхала Бобжинського: модифікація історіографічного канону на суспільні виклики кінця ХІХ ст. [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Яковенко Н.М.)

Лаптієв Артем Геннадійович
Секулярні дисципліни в київських навчальних закладах кінця XVIII – початку XIX ст.: програми, викладачі, вихованці [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Яременко М.В.)

Ляхович Ярослав Петрович
«Близькосхідне питання» 1973–1979 років в радянській пресі (на матеріалах газет «Правда» і «Известия») [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Мотрунич Мар’яна Володимирівна
Образи євреїв у радянському кіно 1919–1929 рр. [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Ремарович Оксана Іванівна
Суспільство, релігія і влада в Державі Ізраїль 1948–1977 рр. (за матеріалами історіографії) [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Черноіваненко В.В.)

Свєженцев Максим Дмитрович
Україна в польській історичній політиці 1991–2003 рр. [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О.В.)

Сенченко Андрій Петрович
Євреї в армії пореформеної Російської імперії (1874–1884 рр.) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К. Ю.)

Сіренко Лідія Миколаївна
«Єврейське питання» в центральній радянській пресі 1939–1953 рр. [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Хоменко Віталій Сергійович
Кримський ханат у польській історіографії ХІХ – початку ХХ ст. (польською мовою) [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Тесленко І.А.)

Scroll to top