Кваліфікаційні роботи – 2013 н.р.

Теми кваліфікаційних робіт студентів БП «Історія»

Авраменко Ганна Сергіївна
Діяльність Імператорської Археологічної Комісії в українських губерніях Російської імперії (1859–1917) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Шандра В.С.)

Бадунь Роксолана Олегівна
Культура джазу у розділеній Німеччині (1945–1971) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Баценко Богдан Юрійович
Функціонування шляхетського маєткового господарства в Житомирському повіті Київського воєводства другої половини ХVІІІ ст. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Тесленко І.А.)

Білоцерківець Тетяна Василівна
Руські князівські роди в працях українських істориків ХІХ – початку ХХ ст. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Тесленко І.А.)

Василенко Галина Михайлівна
Герой та антигерой в радянському історичному кінематографі (1936–1945) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Гудзенко Юлія Олександрівна
Передумови Другої світової війни в концепції Віктора Суворова [pdf]
(науковий керівник: с.н.с., д.п.н. Гриневич В.А.)

Дзюба Тетяна Миколаївна
Родина, кар’єра та землеволодіння Василя Гулевича-Затурецького [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Тесленко І.А.)

Зеленська Лідія Сергіївна
Мережа та діяльність цензурних установ в українських губерніях Російської імперії (перша половина ХІХ ст.) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Шандра В.С.)

Ийслуу Аліна Еедіківна
Трансформація образу ідеальної фінської жінки (1880-ті – 1920-ті рр.) [savepdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Кобзар Павло Тарасович
Левко Мацієвич: громадсько-політична і професійна діяльність (1877–1910) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Шандра В.С.)

Кучірко Оксана Ярославівна
Враження про Європу в подорожніх записках американців ХІХ ст. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Диса К.Л.)

Матяш Світлана Анатоліївна
Реакція Малої Антанти на спробу Габсбурзької реставрації в Угорщині у висвітленні «New-York Times» (1921–1922) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Пилипчук Вероніка Володимирівна
Білоцерківський козацький полк (1625–1714) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Щербак В.О.)

Саврун Марія Степанівна
Громадсько-політична і творча діяльність Олександра Корнійчука [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Бажан О.Г.)

Скіп Ірина Олегівна
Молодіжна періодика в роки перебудови (на прикладі журналу «Студенческий меридиан») [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Стецькович Святослав Іванович
Єврейська суспільна опіка в дистрикті Галичина (1941–1944) [pdf]
(науковий керівник: PhD Олександра Гнатюк)

Токова Оксана Олександрівна
Патрік ґордон: життєвий шлях солдата-найманця (1635–1699) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Яковенко Н.М.)

Шаповал Павло Миколайович
Соціальна структура і демографія Юдеї в добу правління еліністичних династій (301–164 рр. до н. е.) [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Черноіваненко В.В.)

Шелепницький Андрій Ігорович
Депортації населення Західної України наприкінці 1930-х – початку 1950-х рр.: причини, механізм, наслідки [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Бажан О.Г.)

Щербань Євгеній Олександрович
План Рапацького і реакція США у 1958 р. [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Яковенко Андрій Сергійович
Діяльність графа Петра Румянцева-Задунайського на посаді генерал-губернатора Малоросії (1765–1775) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Шандра В.С.)

Теми кваліфікаційних робіт студентів МП «Історія»

Айрапетян Михайло Мішевич
Військове будівництво в ранньомодерній Україні з погляду теорії воєнної революції [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К.Ю.)

Борщик Ярослав Вікторович
Порятунок українцями поляків у 1939–1944 рр. (за спогадами волинян) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Балабушевич Т.А.)

Бурцева Марія В’ячеславівна
Вітчизняна історія в пресі Соціалістичної Республіки Хорватія (1989–1991) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Гісем Іван Іванович
Висвітлення радянського літературного процесу у варшавських часописах 1930-х рр. [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Григоришин Олеся Романівна
Відзначення 300-ліття «возз’єднання» України з Росією в Західній Україні [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Денисенко Ярослав Вікторович
Волинські замки як «місця пам’яті» в польській науковій та науково-популярній літературі ХІХ ст. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Тесленко І.А.)

Джура Олексій Олександрович
Сюжетні запозичення у житії св. Сави Сербського від Доментіяна [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Балабушевич Т.А.)

Коптяжин Олексій Михайлович
Утворення та діяльність консульської служби Другої Речі Посполитої в УСРР (1921–1939) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Корнієнко Маргарита Володимирівна
Правобережна Україна в політичній культурі Гетьманату (на прикладі Івана Мазепи) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Щербак В.О.)

Кучапін Павло Юрійович
Передісторія гуманітарного права в зарубіжній історіографії (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К.Ю.)

Любарець Андрій Володимирович
Історичний дискурс української національно-демократичної опозиції (1990–1991) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Мацелюх Євген Романович
Українці в армії Андерса (1942–1945) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Балабушевич Т.А.)

Поляновська Олена Віталіївна
Погляди Едварда Бенеша на колективну безпеку [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Польовий Даніїл Олександрович
Російська Православна Церква ХХ ст. в сучасній італійській історіографії [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н. В.)

Пустовий Олександр Олександрович
Колонізація середньовічної Русі в польсько-українських історіографічних дискусіях ХІХ ст. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Тесленко І.А.)

Трухан Олег Ігорович
Образ ідеального американця у концепціях Куклукс-клану та його опонентів (1920-ті рр.) [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О.В.)

Тупчій Антон Вадимович
Нацистський окупаційний режим у Києві: влада та суспільство [pdf]
(науковий керівник: с.н.с., к.і.н. Денисенко Г.Г.)

Чемоданова Олена Сергіївна
Українсько-польські політичні взаємини (1989–1991) [pdf]
(науковий керівник: PhD Олександра Гнатюк)

Scroll to top