Кваліфікаційні роботи – 2012 н.р.

Теми кваліфікаційних робіт студентів БП «Історія»

Бацман Марина Валеріївна
Періодика «Ратинбілдунг» (1928-1930) як джерело для дослідження політики коренізації в УСРР [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Заремба О.В.)

Виноградова Ольга Володимирівна
Вбивство Петра Столипіна: причини та версії [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Денисенко Г.Г.)

Гавура Катерина Сергіївна
Волинська трагедія 1943 року в сучасній українській історіографії [pdf]
(науковий керівник: доц., д.п.н. Гриневич В.А.)

Гайдамака Євгенія Вікторівна
Пропагандистські мотиви радянської музичної кінокомедії 1930-х -1940-х рр. (на прикладі стрічок Григорія Александрова та Івана Пир’єва) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Гнатенко Анастасія Олегівна
Кризові явища у Європейському Економічному Співтоваристві [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Данильченко Артем Ігорович
Конструювання образу протестантського героя: Густав ІІ Адольф у публіцистиці та легендах часів Тридцятилітньої війни [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Григор’єва Т.Ю.)

Дергачов Іван Олександрович
Міф трипільської культури в сучасній Україні (2005-2012 рр.) [pdf]
(науковий керівник: Демчук Р.В.)

Квітчатий Олександр Олександрович
Українсько-російські угоди й домовленості 1654-1665 рр.: самостійницькі прагнення Козацької держави [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Щербак В.О.)

Кислий Мартін-Олександр Олександрович
Етнічні міфи про походження українців у сучасній вітчизняній історіографії [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Залізняк Л.Л.)

Клименко Оксана Михайлівна
Політичні святкування в УРСР у 1950-х – 1980-х рр. (на прикладі відзначення Дня Перемоги) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н.Шліхта Н.В.)

Колесник Катерина Олександрівна
Уявлення про хвороби та їх лікування у медичних порадниках Гетьманщини ХVIII ст. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Диса К.Л.)

Колесник Ольга Анатоліївна
Бабин Яр як місце пам’яті в радянських і пострадянських комеморативних практиках [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Костогриз Катерина Леонідівна
Одержимість дияволом у православних та унійних книгах чуд XVII ст. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Диса К.Л.)

Куляс Сергій Ігорович
Діяльність Головної Управи Генерального Штабу у розбудові українських збройних сил (1918-1920 рр.) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К.Ю.)

Лаврук Лілія Ігорівна
«Інший» у канонах польської історії другої половини XV-XVI ст. (моделювання постатей русина і литвина) [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Яковенко Н.М.)

Лаптієв Артем Геннадійович
Викладання секулярних предметів у Києво-Могилянській академії ХVIII ст. [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Яременко М.В.)

Лукеря Іван Михайлович
Громадські організації та нові політичні партії в УРСР (1987-1991 рр.) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Марченко Артем Валерійович
Від «Велесової книги» до «Нової хронології»: міфотворчість в історичній науці на теренах колишнього СРСР [pdf]
(науковий керівник: доц., д.і.н. Толочко О.П.)

Матяш Наталія Юріївна
Денні записки генерального підскарбія Якова Марковича (1716-1767) як джерело до історії Гетьманщини [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Мицик Ю.А.)

Мілевський Максим Ігорович
Суспільно-політичний та культурний розвиток німецької національної меншини Півдня України в період політики коренізації [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Бажан О.Г.)

Мотрунич Мар’яна Володимирівна
Кінематографічний образ «нової радянської жінки» у 1953–1964 рр. [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Набіулліна Анна Венерівна
Політична культура держави Караханідів за твором Юсуфа Баласагуні «Кутадгу Біліґ» [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Галенко О.І.)

Олійник Світлана Володимирівна
Модернізація Османської імперії в контексті британської дипломатії на Близькому Сході в 1839-1902 роках [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Кірсенко М.В.)

Падалка Анна Анатоліївна
Політика євроінтеграції України (1998-2010 рр.) [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Григор’єва Т.Ю.)

Пономаренко Костянтин В’ячеславович
Польське військо в обороні Львова у 1918-1919 рр. та у 1939 р. [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К.Ю.)

Ремарович Оксана Іванівна
Політичні та соціальні аспекти дипломатії Держави Ізраїль в 1967-1973 роках [pdf]
(науковий керівник: Черноіваненко В.В.)

Свєженцев Максим Дмитрович
Польське питання в зовнішній політиці СРСР у 1943-1945 роках [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О.В.)

Сенченко Андрій Петрович
Військовозобов’язані українських губерній під час Першої світової війни: призов і розподіл по фронтових частинах [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Гломозда К.Ю.)

Стасюк Дмитро Сергійович
Образ Нестора Махна в російській та українській історіографії 1990-2010 рр. [pdf]
(науковий керівник: проф., д.і.н. Верстюк В.Ф.)

Сіренко Лідія Миколаївна
Дитячі журнали в УРСР 1939-1953 рр.: ідеологія, сюжети, образи [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Федосюк Арсеній Миколайович
Іллірійський рух в хорватській історіографії першої половини ХХ ст. [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Балабушевич Т.А.)

Хоменко Віталій Сергійович
Татарські наїзди на Волинь та Поділля 1617-1620 рр. [savepdf]
(науковий керівник: к.і.н. Тесленко І.А.)

Яковенко Яків Якович
Образ Леніна в радянському кінематографі 1924-1953 рр. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О.В.)

Теми кваліфікаційних робіт студентів МП «Історія»

Бабак Артем Олександрович
Діяльність органів цензури у Польщі 1945-1953 рр. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О.В. )

Веліляєв Едем Шамсійович
Становлення та перехід Кримського Ханату під владу Османської імперії [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Галенко О.І. )

Костеж Сергій Олександрович
Американська організація допомоги голодним в УСРР 1922-1923 рр.: структура та форми діяльності [pdf]
(науковий керівник: д.і.н. Якубова Л.Д.)

Крішан Акаш
Ковель як самоврядне волинське місто у 1660-1688 рр. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Тесленко І.А.)

Музичка Марія Володимирівна
Структура та діяльність системи «Торгсин» на прикладі міста Києва (1932-1935 рр.) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Онофрійчук Тетяна Олександрівна
Виховання, освіта й освітня реформа в Речі Посполитій другої половини XVIII століття у мемуарах волинських шляхтичів [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Диса К.Л.)

Печера Андрій Юрійович
Радянська політика щодо РПЦ в 1943-1948 рр. (на українських матеріалах) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Поліковська Юлія Олександрівна
Простір Центрально-Східної Європи в публіцистиці паризької «Культури» (1947-1991 рр.) [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Бетлій О.В.)

Стадний Єгор Андрійович
Образ СРСР у суспільно-політичних часописах пілсудчиків 1922-1939 рр. [savepdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Шагурі Олександр Мазенович
Літературна спадщина Станіслава Холонєвського в польському інтелектуальному контексті першої половини ХІХ ст. [pdf]
(науковий керівник: к.і.н. Григор’єва Т.Ю.)

Штифурко Світлана Володимирівна
Молодіжне дозвілля в період «відлиги» (на матеріалах УРСР 1956-1961 рр.) [pdf]
(науковий керівник: доц., к.і.н. Шліхта Н.В.)

Scroll to top