Potluck

Оксана Полулях. Дискурс іншування турка і татарина в українському письменстві другої половини XVII століття.

Степан Бліндер. Візитація Олицької колегії 1658 р.: між складанням пошанування небіжчикові і вирішенням академічних справ.

Станіслав Могильний. Повсякденне життя кінця ХІХ – початку ХХ ст. на прикладі щоденника харків'янки Стефаниди Дуднікової.

Анатолій Мельник. Епідемія холери в Києві 1872 року.

Тарас Білоус. Студентський рух у Києві напередодні Революції 1905 року.
Scroll to top