Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні. Інститут прикладних проблем механіки і математики, 2014.

Сергій Плохій
Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. Критика, 2015.

Катерина Диса
Історія повсякденного життя в ранньомодерній Європі. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014.

Тетяна Григор’єва
Історія дипломатії від давнини до кінця XVIII ст. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015.

Олег Дзярнович, Раймонда Рагаускене, Ігор Тесленко, Борис Черкас
Князі Острозькі. Балтія-Друк, 2014.

20-те число «України Модерної»:
«Фашизм і правий радикалізм на сході Европи». Критика, 2014.

Eric C. Steinhart
The Holocaust and the Germanization of Ukraine. Cambridge University Press, 2015.

Scroll to top