Сергій Плохій
Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. Критика, 2015.

Катерина Диса
Історія повсякденного життя в ранньомодерній Європі. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014.

Тетяна Григор’єва
Історія дипломатії від давнини до кінця XVIII ст. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015.

Олег Дзярнович, Раймонда Рагаускене, Ігор Тесленко, Борис Черкас
Князі Острозькі. Балтія-Друк, 2014.

20-те число «України Модерної»:
«Фашизм і правий радикалізм на сході Европи». Критика, 2014.

Eric C. Steinhart
The Holocaust and the Germanization of Ukraine. Cambridge University Press, 2015.

Gwendolyn Sasse
The Crimea Question. Identity, Transition, and Conflict. Harvard University Press, 2014.

Scroll to top