Шляхи у чотири століття. Матеріали Міжнародної наукової конференції «AD FONTES — ДО ДЖЕРЕЛ».
НаУКМА, 2016.

Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988). Інститут історії України НАН України, ЦДАГО України, 2017.

13-те число «Київської Академії»
Дух і Літера, 2016.

Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – середини ХХ століть
Дух і Літера, 2016.

Тетяна Портнова
Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції другої половини ХІХ століття. Ліра, 2016.

Історія, пам'ять, політика
Збірник наукових статей. Інститут історії України НАН України, 2016.

Валентина Шандра
Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII — початок ХХ ст.). Інститут історії України НАН України, 2016.

Scroll to top