Мустафа Наїма
Гюсейнові городи у витягу історій із Заходу та Сходу (повідомлення про Україну). Видавництво Жупанського, 2016.

Юрій Волошин
Козаки і посполиті: Міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст. К.І.С., 2016.

Роман Любавський
Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті – на початку 1930-х років. Раритети України, 2016.

George O. Liber
Total Wars and the Making of Modern Ukraine, 1914-1954. University of Toronto Press, 2016.

Tanya Zaharchenko
Where Currents Meet: Frontiers in Post-Soviet Fiction of Kharkiv, Ukraine. CEU Press, 2016.

Раїса Мовчан (упор.)
Самі про себе. Автобіографії українських митців 1920-х років. Кліо, 2015.

Марк Дж. Конверсіно
Спільна війна. Провал операції «Френтік», 1944–1945. Видавництво «К.І.С.», 2015.

Scroll to top