3-е число «Kyiv-Mohyla Humanities Journal». National University of Kyiv-Mohyla Academy, 2016.

Tara Zahra
The Great Departure: Mass Migration from Eastern Europe and the Making of the Free World. W. W. Norton & Company, 2016.

Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): збірник документів та матеріалів. Інститут історії України НАН України, 2016.

Мустафа Наїма
Гюсейнові городи у витягу історій із Заходу та Сходу (повідомлення про Україну). Видавництво Жупанського, 2016.

Юрій Волошин
Козаки і посполиті: Міська спільнота Полтави другої половини XVIII ст. К.І.С., 2016.

Роман Любавський
Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті – на початку 1930-х років. Раритети України, 2016.

George O. Liber
Total Wars and the Making of Modern Ukraine, 1914-1954. University of Toronto Press, 2016.

Scroll to top