Архиєпископ Ігор Ісіченко
Історія української літератури: епоха Бароко XVII – XVIII ст. Львів, Київ, Харків, 2011.

Людмила Посохова
На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці ХVІІ - на початку ХІХ ст. ХНУ, 2011.

Георгий Касьянов и Алексей Миллер
Россия – Украина: как пишется история. Диалоги – лекции – статьи. РГГУ, 2011.

Інна Тарасенко
«Wojna Domowa» польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам’ятка історичної думки. НАНУ, 2011.

18-те число «України Модерної»:
«Пограниччя. Окраїни. Периферії». Критика, 2011.

Мирослава Дядюк
Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю. Астролябія, 2011.

Сергій Сорочан і Леонтій Войтович, ред.
Історія Візантії. Вступ до візантиністики. Апріорі, 2011.

Scroll to top