Тімоті Снайдер
Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999. Дух і літера, 2012.

Віталій Михайловський
Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI ст. Темпора, 2012.

Serhiy Bilenky
Romantic Nationalism in Eastern Europe: Russian, Polish, and Ukrainian Political Imaginations. 
Stanford University Press, 2012.

Christian Raffensperger
Reimagining Europe: Kievan Rus’ in the Medieval World. Harvard University Press, 2012.

Ева Доманська
Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Ніка-Центр, 2012.

Україна і Польща 1920-1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Посполитою: Документи і матеріали. Дух і літера, 2012.

Українська орієнталістика: спеціальний випуск з юдаїки.
Наук.-досл. центр орієнталістики імені О. Пріцака НаУКМА, 2011.

Scroll to top