Фернан Бродель
Ідентичність Франції. Простір та історія. Видавництво Жупанського, 2013.

Георгій Касьянов, Валерій Смолій, Олексій Толочко
Україна в російському історичному дискурсі. Ін-т іст. України, 2013.

Повсякдення ранньомодерної України.
Історичні студії в 2-х томах. Інститут історії України, 2012–2013.

19-те число «України Модерної»:
«Як (не) писати підручники з історії». Критика, 2012.

Тетяна Таїрова-Яковлева
Іван Мазепа і Російська імперія. Історія «зради». Кліо, 2013.

Лариса Довга
Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Ґізеля). Свічадо, 2012.

Оля Гнатюк
Між літературою і політикою. Есеї та інтермедії. Дух і літера, 2012.

Scroll to top