Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – середини ХХ століть

Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – середини ХХ століть

Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – середини ХХ століть
Дух і Літера, 2016.

Про збірник

У збірнику представлені напрацювання українських і зарубіжних дослідників, які запропонували нові підходи до вивчення історії Києва кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Завданням авторів було показати місто як живий організм і динамічний простір у процесі активної модернізації та урбанізації. Тематика статей охоплює історію повсякденного життя, гендерний аналіз історії, конструювання образів міста, міжетнічні відносини, трансформації пізньоімперського й ранньорадянського суспільства, екологічні та транспортні аспекти історії Києва.

ЗМІСТ

Інформація про авторів(ок)

Олена Бетлій, Катерина Диса, Ольга Мартинюк
Вступ

Світлана Шліпченко
Історія одного парку: просторові та соціальні трансформації парку Шевченка в Києві

Інна Булкіна
Киевские антологии: к истории городского поэтического канона

Євгенія Сарапіна
Формування міського уявного: київські міфологеми зламу сторіч

Катерина Диса
Образ модерного міста у путівниках по Києву межі ХІХ-ХХ ст.

Стефан Машкевич
Роль громадського транспорту в дореволюційному Києві

Анастасія Боженко
Модерне місто як символ свята: простір дозвілля киян(ок) у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Станіслав Могильний
Київ у карикатурах 1907–1912 рр.: образи модерного міста

Катерина Кобченко
Жіноче студентство в Києві кінця ХІХ – початку ХХ ст.: сторінки соціальної топографії

Ольга Мартинюк
Електоральні зібрання у Києві 1906-1912 рр. як практика демократії

Віталій Масненко
Київ та «образ Києва» у житті та ментальному просторі В’ячеслава Липинського

Віталій Скальський
Революція та повінь: рівнобіжні процеси у Києві навесні 1917 року

Ольга Скороход
Київ у Лютневій революції: переусвідомлення унікальності міста та кристалізація українськості

Маріуш Коженьовський
Поляки в культурному житті Києва в роки Першої світової війни

Даріуш Тарасюк, Маріуш Коженьовський
Політична діяльність польського націонал-демократичного табору в Києві 1917 року

Тетяна Шевченко
«С самого раннего возраста воспитывала я своего сына в коммунистическом и революционном духе»: київські обивателі в лещатах радянської держави

Ольга Гнидюк
«Це також було дитинство»: Дитячі спогади про маму і життя в Києві після 1943 року

Сергій Єкельчик
«Люба сестронько, милий братику»: Хто, як і для чого відбудовував Хрещатик у повоєнні роки

Scroll to top