нова книга: Маріуш Коженьовський, За Золотими ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905–1920 роках

нова книга: Маріуш Коженьовський, За Золотими ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905–1920 роках

Маріуш Коженьовський
За Золотими ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905–1920 роках. Дух і літера, 2015.

Про книгу

Протягом віків поляки відігравали важливу роль в культурному житті українських земель. В 1905–1920 роках польська спільнота Києва, хоча й не вирізнялась значною чисельністю, створила один з найміцніших осередків польської ідентичності. Завдяки діяльності киян-поляків у місті постав дуже важливий центр національного життя. У той період в Києві працювали різноманітні польські політичні, благодійні, просвітницькі, культурні, спортивні й молодіжні організації, видавались журнали та газети, діяли польські театральні колективи.

На підставі аналізу джерел, опублікованих та архівних матеріалів автор відтворює багатогранну історію польської людності в Києві у період між першою російською революцією й окупацією міста більшовиками.

Книга буде цікавою широкому загалу читачів – історикам, києвознавцям, студентам.

Про автора

Маріуш Коженьовський – доктор габілітований (Ph. D), професор університету ім. Марії Склодовської-Кюрі (Люблін, Польща)

Гортати книгу

Scroll to top