нова книга: Наталя Яковенко. У пошуках Нового неба: Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського

нова книга: Наталя Яковенко. У пошуках Нового неба: Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського

Наталя Яковенко
У пошуках Нового неба: Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського. Критика, Laurus, 2017.

Про книгу

Книжку присвячено найпопулярнішому свого часу церковному письменникові другої половини ХVІІ століття Йоаникію Ґалятовському. Але йдеться тут не лише про біографію і твори знаного могилянського книжника, тлумача західних уявлень про Бога й світ для тодішнього православного християнина.

Авторка унаочнює процес становлення новочасного «інтелектуального повсякдення» в Україні та показує універсальний характер і, водночас, історичну специфіку тих прикмет «самості», що виразно оприявнились у барокову добу «київської відкритості» та «витворили обличчя нової української культури».

Непересічна творча активність о. Йоаникія слугує вдячним тлом для реконструкції загальнішого типу ранньомодерного інтелектуала-богослова києво-могилянського кола, і для цього дослідниця залучає вельми розмаїтий і витончений методологічний інструментарій релігійної антропології, історії уявлень та ідей, історії читання та культурних рецепцій тощо.

Появу цього видання уможливила щедра підтримка Канадського інституту українських студій Альбертського університету (з фонду Майкла і Дарії Ковальських) та Наукового товариства ім. Шевченка в Америці (з фонду Івана і Елизавети Хлопецьких). Книжку зредаґовано з дотриманням властивостей авторського правопису.

Про авторку

Наталя Яковенко – доктор історичних наук, професор.

Наталя Яковенко – випускниця кафедри класичної філології Львівського університету, багатолітня завідувачка, а нині професорка кафедри історії Києво-Могилянської академії, головна редакторка часописів «Український гуманітарний огляд» та «Київська Академія». Авторка понад 300 наукових праць, зокрема «Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття» (2012), «Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття» (1993, 2008); «Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII століття» (2002; польський переклад – 2010); «Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України» (1998, 2005, 2006, 2009; польський переклад – 2011, російський переклад – 2012); «Вступ до історії» (2007). Досліджує соціокультурну історію України XVI–XVII століть, серед іншого – політичні, просторові й ціннісні уявлення її жителів, їхні життєві стратегії, релігійну свідомість і творчу адаптацію західних взірців шкільництва та письменства до українських реалій. Голова Товариства дослідників Центрально-Східної Європи (1998).

Зміст книги

Цитата з книги:
Тексти Ґалятовського рясніють зашифрованими натяками-символами... що й природньо, адже релігійний символізм був для нього та його сучасників такою самою реальністю, як і матеріальний світ, у якому вони жили. Інша річ, що цю «реальність» сприймали не матеріально, а через її символічне вираження, і то не лише в церковному, а й у поведінковому аспектах.

Презентація книги відбудеться 21 травня о 13:00 у рамках VIІ Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» в НКММК «Мистецький Арсенал», вул. Лаврська, 12.

Scroll to top