нова книга: Кінолітопис

нова книга: Кінолітопис

Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіно- і телесюжетів (1976–1985) / Упорядники: І. М. Закринична, Т. О. Ємельянова, Л. Г. Касян, Н. М. Климович, Л. В. Любарська, Т. О. Макарова, С. П. Матющенко, Н. О. Топішко. Державний комітет архівів України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного, 2015.

Про книгу

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного виробництва 1976−1985 років. У кінодокументах відображено розвиток народного господарства, науки і культури України «періоду застою».

Розраховано на науковців, кінодокументалістів, усіх, хто цікавиться вітчизняною документальною спадщиною.

Текст книги [savepdf]

***
Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіно- і телесюжетів (1966–1975)
/ Упорядники: О. Дорошенко, І. Закринична, Т. Ємельянова, С. Матющенко, В. Олефіренко, Л. Пількевич, О. Селіфонов, О. Штиволока, В. Шульга, Л. Ятченко. Державний комітет архівів України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного, 2010.

Про книгу

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного виробництва 1966−1975 років. У кінодокументах відображено розвиток народного господарства, науки і культури України доби Л. І. Брежнєва; широко представлена діяльність відомих державних і політичних діячів, діячів науки, культури і мистецтва, новаторів промислового і сільськогосподарського виробництва.

Розраховано на науковців, кінодокументалістів, усіх, хто цікавиться вітчизняною документальною спадщиною.

Текст книги [savepdf]

***
Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіно- і телесюжетів (1956–1965)
/ Упорядники: Л. Б. Пількевич, О. І. Селіфонов, Н. М. Слончак, Н. О. Топішко, В. С. Шульга, Л. Ф. Ятченко. Державний комітет архівів України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного, 2003.

Про книгу

У цьому анотованому каталозі подається інформація про всі кінодокументи, що зберігаються в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного виробництва 1956–1965 років. У кінодокументах в образній формі відображено розвиток народного господарства, науки і культури України в період десталінізації та хрущовської "відлиги", започатковані XX з'їздом КПРС; широко представлена діяльність відомих державних і політичних діячів, діячів науки, культури і мистецтва, новаторів промислового і сільськогосподарського виробництва.

Текст книги [savepdf]

***
Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіно- і телесюжетів (1945–1955)
/ Упорядники: О. І. Селіфонов, Н. М. Слончак, Н. О. Топішко. Державний комітет архівів України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного, 2002.

Про книгу

У цьому Анотованому каталозі подається інформація про всі кінодокументи, що зберігаються у ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного виробництва з червня 1945 по 1955 рік. У кінодокументах першого повоєнного десятиліття в образній формі відображено відбудову зруйнованого в роки радянсько-німецької війни і подальший розвиток народного господарства, науки і культури України, показані основні події суспільно-політичного життя республіки. У кінодокументах широко представлена діяльність відомих державних і політичних діячів, діячів науки, культури і мистецтва, новаторів промислового і сільськогосподарського виробництва.

Текст книги [savepdf]

***
Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіно- і телесюжетів (1939–1945)
/ Упорядник Т. Ємельянова. Державний комітет архівів України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного, 2005.

Про книгу

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного періоду Другої світової війни. Вибір цього складного для українського суспільства періоду, що опинилось у вирі двобою великих тоталітарних держав, зумовлений якісно новим етапом у вивченні історії Другої світової війни, позначеним появою нових об’єктів досліджень та залученням нових видів джерел. Наразі такими є архівні кінодокументи. Представлені кінодокументи, в тому числі й ті, що перебували на секретному зберіганні, репрезентують величезний масив інформації по багатьох аспектах вітчизняної історії згаданої доби.

Розраховано на науковців, кінодокументалістів, усіх, хто цікавиться вітчизняною документальною спадщиною.

Текст книги [savepdf]

***
Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіно- і телесюжетів (1896–1939)
/ Упорядник Н. Слончак. Державний комітет архівів України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного, 2009.

Про книгу

Пропоноване видання є анотованим каталогом кінодокументів від 1896 р. по вересень 1939 р., що зберігаються в ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, і містить інформацію про склад і зміст кінодокументів, в яких відтворено події суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного життя України.

Видання розраховане на широке коло користувачів документної інформації.

Текст книги [savepdf]

Scroll to top