нове число «Київської Академії», 12

нове число «Київської Академії», 12

12-те число «Київської Академії».
Laurus, 2014-2015.

Зміст [savepdf]ЗМІСТ

I. СТАТТІ

Києво-Могилянська академія

Ярослава Стратій. Інокентій Ґізель про проблему активності чуттєвої здатності (схоластичний контекст)

Джованна Броджі Беркофф. Вибір мови та вибір культури в Україні XVII століття

Ганна Шеляг. Корпоративна солідарність професорів Києво- Могилянської академії (на прикладі конфлікту 1759 року)

Київська духовна академія

Сергій Головащенко. Біблієзнавство у Київській духовній академії (історіографічне висвітлення у ХІХ – на початку ХХ століття)

Terra Academica

Юрій Зазуляк. Усна культура та «писемна ментальність» у Галицькій Русі XV століття

Віра Фрис. «Голоси знизу» (огляд покрайніх записів XVI– XVIII століть на кириличних рукописах і стародруках)

Маргарита Корзо. Эпизод из истории адаптации памятников Киевской митрополии в Москве: компиляция Евфимия Чудовского «Книга о тайнах седми»

Володимир Склокін. Чи існувало українське Просвітництво? Кілька міркувань із приводу незавершеної історіографічної дискусії

Людмила Посохова. Інтелектуали Харківського колегіуму другої половини XVIII – початку ХІХ століття: мереживо зв’язків і взаємин

II. ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ

Алла Виденеева. Штат Ростовского архиерейского дома при митрополите Димитрии (по материалам описи 1701 года)

III. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Barbara Skinner. Валентина Лось. Интеллектуальный выбор России второй половий ХVII – начала ХVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености (Москва: Прогресс-Традиция, 2012. 471 с.)

IV. МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РАННЬОМОДЕРНА УКРАЇНА: КУЛЬТУРА ВИБОРУ VERSUS ВИБІР КУЛЬТУРИ» (КИЇВ, НАУКМА, 18–21 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ)

Ігор Тесленко. Чужоземці у свиті князя Василя-Костянтина Острозького

Архиєпископ Ігор Ісіченко. Біблійні архетипи в художньому світі барокової проповіді

Лілія Бережна. Дари Мазепи. Культура подарунків українських гетьманів у системі дипломатичної комунікації другої половини XVII століття

Мирон Капраль. Модернізація чи трансформація? Соціальне життя українського міста на прикладі громади львівських шевців XVII–XVIII століть

Тереза Хинчевська-Геннель. Проблема порозуміння, розуміння та нерозуміння в історичних студіях над Річчю Посполитою

ПРО АВТОРІВ

Scroll to top