Історія, пам'ять, політика. Збірник наукових статей

Історія, пам'ять, політика. Збірник наукових статей

Історія, пам'ять, політика
Збірник наукових статей. Інститут історії України НАН України, 2016.

Про збірник

Збірник наукових статей присвячений аналізу історичної політики в 1990– 2000-х роках на пострадянському просторі. Крізь окремі сюжети з історичної політики збірник порушує питання про «ремесло» історика в умовах інстру- менталізації минулого. Автори з Росії, України, Білорусії, Литви, Вірменії та Молдови розкривають можливості виходу істориків за межі усталених та полі- тично вмотивованих підходів до вивчення минулого. Ця тема набуває особливої актуальності, зважаючи на те, що суперечки навколо пам’яті досі залишаються джерелом гострих конфліктів всередині спільнот, що активно використовують владні еліти, як демонструє приклад України і Росії, Вірменії і Азербайджану. Збірник досить різноплановий як щодо тематики представлених статей, так і об’єкту аналізу.

ЗМІСТ

Алексей Браточкин
Политика памяти в пространстве Минска: между забвением и идеей «множественности памятей»

Олена Бетлій
Чи можливий «міський поворот» в українській історіографії? Або, Чого нас може навчити західна історіографія Першої світової війни та місто Київ

Тамара Варданян-Айвазян
«Горячие темы» в постсоветских национальных историографиях: анализ армянского и азербайджанского нарративов по истории армяно- татарских столкновений 1905–1906 гг.

Александра Гайдай
Парк памятников как форма институализации памяти о коммунистическом периоде: центральноевропейский и украинский контекст

Оксана Дудко
Між історіографією і дидактикою: Перша світова війна у шкільних підручниках з історії України

Георгий Касьянов
К проблеме дефиниций: историческая память, историческая политика

Иван Курилла
Вызовы общества и ответы историков: российский вариант

Андрей Кушко, Александр Воронович
Политика памяти и историческая политика в постсоветской Молдове и Транснистрии: конкурирующие наративы и использование неопределенного прошлого

Андрій Любарець
Історичний дискурс української національно-демократичної опозиції (1990–1991 рр.)

Алексей Миллер
Политика памяти в России. Роль негосударственных агентов

Раса Чепайтене
Город как миф: литовская столица в свете культуры воспоминания

Повний текст збірника

Scroll to top