нова книга: Віктор Дудко, Тарас Шевченко: джерелознавчі студії

нова книга: Віктор Дудко, Тарас Шевченко: джерелознавчі студії

Віктор Дудко
Тарас Шевченко: джерелознавчі студії. Критика, 2014
.

Про книгу

Цей збірник складається з тридцяти статтей, у яких автор – знаний  київський історик літератури і джерелознавець Віктор Дудко – запроваджує нові матеріяли до життєпису Тараса Шевченка, досліджує питання  текстології, заглиблюється в історію шевченкознавства. Позначені енциклопедично широким засягом та ретельною увагою до найдрібніших деталей, ці розвідки з’явилися впродовж останніх двадцяти років; деякі з них тут опубліковано вперше, решту переглянуто, виправлено, доповнено та подано в новій редакції. Видання розраховано на фахівців – дослідників української та російської літератур, джерелознавців, текстологів, архівістів, бібліографів, а також на широкий загал поціновувачів творчости Шевченка.

Про автора

  Віктор Дудко 

  – кандидат філологічних наук, старший науковий працівник Інституту літератури

ім. Шевченка НАНУ, член редколеґії Повного зібрання творів Пантелеймона Куліша та науково-видавничої програми видавництва «Критика» «Відкритий архів», дослідник історії української літератури і журналістики 2-ї пол. XIX століття.

Scroll to top