Теорія і практика історії – 1: методи інтерпретації ego-документа

Мета й завдання курсу: ознайомити студентів з дослідницькими підходами до інтерпретації та практичними навичками опрацювання так званих «Еgo-документів», тобто джерел, написаних від першої особи з викладом особистої участи/сприйняття автором тих чи тих подій, явищ тощо. Цій меті служитимуть семінари з читанням та коментуванням уривків із судових протоколів, листів, мемуарів, щоденників та подорожніх нотаток починаючи з ХIV й завершуючи початком ХІХ ст., тобто впродовж періоду, коли риторичний текстовий канон ще не було остаточно витіснено індивідуальним самовираженням.

викладач: Наталя Миколаївна Яковенко

Докладна інформація про курс доступна лише для зареєстрованих користувачів.

Scroll to top