ВИКЛАДАЦЬКИЙ ВИБІР – 2014

Гран-Брут

До досягнень Данила Галицького слід віднести те, що він був батьком Лева Даниловича.

Як відомо, українські неандертальці завжди були сконцентровані в Криму.

Залишки хайдеггерської людини були знайдені у Центрально-Східній Європі, де вона мешкала в Німеччині ще до неандертальців.

В Київській Русі на відміну від СРСР секс був. Артефакти це лише підтверджують.

Соціалізм – суспільно-політичний устрій, в якому громадянин отримує допомогу від держави від колиски до могили.

Явище тоталітаризму є складним та жахливим.

Імпресіонізм, як нове явище має економічну основу, створену абсолютно новою фазою капіталізму, яка поряд з іншими подіями призвела до територіального поділу світу між великими капіталістичними державами.

Хома Брут І ступеня

Загалом підручник справляє приємне враження, аж доки його не почнеш читати.

Не кожний історик здатен зрозуміти те, що він пише.

Верстви давньоруського суспільства: люди ділилися за цінністю.

У «Слові про закон і благодать Іларіона» згадуються події та історичні обличчя.

Автор пояснює, чому ці свійські тварини – воли – були важливими частинами суспільства.

Головним завданням для автора є прослідкувати перехід Київської Русі від християнства до Просвітництва.

Соціалізм – ідейний устрій, представники якого прагнули встановити абсолютну монархію, який підтримувався аристократичною верхівкою.

Хома Брут ІІ ступеня

Скрегочучи зубами на Брест-Литовському з’їзді, Українську Народну Республіку повинна була визнати навіть делегація Російської імперії.

Назва Волині походить від заснованого на цих землях міста Володимир.

Він був наполовину британець і наполовину індус.

Уявлення про ідеального князя написав Володимир Мономах.

У давній Русі бояри вирішували питання обрання та вилучення князя.

Ярослав з допомогою доньок родичався з володарями Європи.

Головним на Русі був князь. Коло нього знаходилась дружина.

Брут викладацьких симпатій

Починаючи роботу, історик повинен зібрати всі свої думки до одного місця.

Тесленко аргументує свою теорію закінченнями у прізвищах шляхтичів.

Весь текст статті усіяний висновками. А деякі з них навіть цікаві.

Без прочитання роботи не так легко збагнути, що хотів сказати автор.

Протекціонізм це природній союзник імпресіонізму, і тому вони обидва не мали значення.

Актуальність теми не викликає жодних підозр.

Дослідниця намагається привідкрити ширму історіографічності.

[2016]         [2014]         [2013]       [2012]       [2011]       [2010]       [2009]       [2008]      [2007]
Scroll to top