УГО Випуск 9 (2003)

Зміст

Від Редакційної колегії [savepdf]

ПРОБЛЕМИ

Михайло Мінаков
Культурна альтернатива Університету: Ідея Університету / Упорядники М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська. – Львів: Літопис, 2002. [savepdf]

Мар’яна Долинська
Термінологічні спокуси та пастки для українських «соціотопографів»: VII Sesja Komisji Historii Miast Komitetu nauk historycznych PAN. Warszawa, 14–15 grudnia 1993 r. // Kwartalnik historii kultury materialnej. – Warszawa, 1996. – Rok XLIV, nr 1. – S. 3–126; С.І. Климовський Соціальна топографія Києва XVI – середини XVII сторіччя. – Київ: Стилос, 2002; Тетяна Люта. У пошуках неіснуючого міста, або манівці топографічного методу // УГО. Вип. 8. – Київ: Критика, 2002. – С. 150–158. [savepdf]

Waldemar Deluga
Grecka wspólnota religijna w Rzeczypospolitej. Uwagi na marginesie książki Ihora Lylo: Ігор Лильо. Нариси з історії грецької громади Львова XVІ–XVІІ століть. – Львів, 2002. [savepdf]

Пропонуємо для обговорення [savepdf]

Кімітака Мацузато
Из комиссаров антиполонизма в просветители деревни: мировые посредники на Правобережной Украине (1861–1917 гг.). [savepdf]

Володимир Кравченко
Переяславський комплекс української історіографії. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Леонід Тимошенко
Міське право України на тлі жанрово-стилістичного «безправ’я»: Тетяна Гошко. Нариси з історії магдебурзького права в Україні. XIV – початок XVII ст. – Львів: Афіша, 2002. [savepdf]

Олеся Омельчук
Постать Євгена Маланюка в світлі біографічно-еволюційного методу: Леонід Куценко. Dominus Маланюк: тло і постать. Монографія. – Київ: ВЦ «Просвіта», 2002. [savepdf]

Віктор Горобець
Без назви: (Майже відповідь на майже рецензію Тетяни Яковлевої. – УГО. Вип. 8. – Київ, 2002. – С. 141–149). [savepdf]

Тетяна Яковлева
Открытое письмо оппоненту («Так жить нельзя»). [savepdf]

ОГЛЯДИ

Марія Гелитович
Володимир Александрович. Західноукраїнські малярі XVI століття. Шляхи розвитку професійного середовища / Студії з історії українського мистецтва. Том 3. – Львів, 2000. [savepdf]

Ігор Голод, Андрій Козицький
П.В. Лукин. Народные представления о государственной власти в России XVII века. – Москва: Наука, 2000. [savepdf]

Максим Яременко
Наталія Пуряєва. Словник церковно-обрядової термінології. – Львів: Свічадо, 2001. [savepdf]

Ернест Гийдел
Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Вип. 4: Rossia et Britannia: Імперії та нації на окраїнах Європи / Під ред. Стефана Величенка та Володимира Кравченка. – Харків: Новый Вид, 2001. [savepdf]

Олександр Тарасенко
Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 1 / Головний редактор Валерій Смолій, відповідальний редактор Віктор Горобець. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2002. [savepdf]

Ірина Ворончук
Нариси історії архівної справи в Україні / За загальною редакцією Ірини Матяш та Катерини Климової. – Київ: Видавничий дім «КМ Академія», 2002. [savepdf]

Олексій Сокирко
Traktaty pokojowe pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją w XVII wieku. Мирные договоры между Речью Посполитой и Россией в XVII веке. Seria «świadectwa minionych wieków». – Kraków: PLATAN, 2002. Ugody polsko-ukraińskie w XVII wieku. Польсько-українські угоди в XVII столітті. Seria «świadectwa minionych wieków». – Kraków: PLATAN, 2002. [savepdf]

Тетяна Люта
Сергій Білокінь. Музей України. Збірка Павла Потоцького. Доба, середовище, загибель. – Київ, 2002. [savepdf]

Владислав Берковський
Materiały żródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego 1669–1697. Vol. 2: Judaica Lublinensia / Opracował Henryk Gmiterek. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2003. [savepdf]

ІНФОРМАЦІЯ

Дмитро Вирський
Міжнародний Круглий стіл «Гісторыя вывучэння Вялікага княства Літоўскага у 1991–2003 гг.». [savepdf]

Повідомлення Канадського Інституту Українських Студій. [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top