УГО Випуск 8 (2002)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Олександр Шморгун
Політологічна класика: традиція та постмодерн: Класики політичної думки. Від Платона до Маркса. – Київ: ВК ТОВ «Тандем», 2002. [savepdf]

Наталя Яковенко
Ідентичність чи ідентичності, або Про мозаїку українського простору ХVІІ століття: Serhii Plokhy. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. – New York: Oxford University Press, 2001. [savepdf]

Леонід Зашкільняк
Європа єдина чи розділена?: Historia Europy Środkowo-Wschodniej / Redakcja: Jerzy Kłoczowski. Autorzy: Daniel Beauvois, Marie-Elizabeth Ducreux, Jerzy Kłoczowski, Henryk Samsonowicz, Piotr Wandych (T. 2 – Natalia Aleksiun). – Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. – T. 1. [savepdf]

Михайло Собуцький
Ще один вимір знакового простору: Жан-Клод Шмітт. Сенс жесту на середньовічному Заході / Переклад: Н. В. Колибіна. Передмова, науковий коментар: Ю. І. Сватко. – Харків: Око, 2002. [savepdf]

Юрій Зазуляк
Українські легенди «Анналів»: Жан-Бернар Дюпон-Мельничеко, Вадим Ададуров. Французька історіографія ХХ століття. – Львів: Класика. – 2001. [savepdf]

Тетяна Бовсунівська
Світовиміри Сковороди (роздуми над книгою): Л.А. Софронова. Три мира Григория Сковороды. – Москва: Индрик, 2002. [savepdf]

Володимир Литвинов
Про «Скілу» і «Харібду» в жанрі художнього перекладу, але не тільки. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Вілен Горський
Україна поза межами можливого, або як творяться міфологеми: Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9 т. Том 1: X–XV ст. / Упор. і передмова: Оксана Сліпушко; передмова: Василь Яременко. – Київ: Дніпро, 2001. [savepdf]

Тетяна Яковлева
К вопросу о проблемах исследования Гетманщины середины XVII века: Віктор Горобець. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою. – Київ: Інститут історії НАН України, 2001; В.М. Горобець. Проблема легітимації еліти козацької України в зовнішньо-політичній діяльності Гетьманату: стосунки з Росією та Річчю Посполитою (1654–1665 рр.). Автореферат дис. доктора історичних наук. – Київ, 2002. [savepdf]

Тетяна Люта
У пошуках неіснуючого міста, або манівці топографічного методу: С.І. Климовський. Соціальна топографія Києва XVI – середини XVII сторіччя. – Київ: Стилос, 2002. [savepdf]

Валентина Шандра
Вдячне слово до професора Мацузато, але все-таки – для чого ж створювалися генерал-губернаторства у Російській імперії?: Відповідь на рецензію Кімітаки Мацузато: УГО. – Вип. 7. – С. 69–82. [savepdf]

Олена Джеджора
Підручник чи заручник?: Відповідь на рецензію Наталії Подаляк: УГО. – Вип. 7. – С. 135–145. [savepdf]

Наталія Подаляк
Всяк собі історик: З приводу відповіді Олени Джеджори на мою рецензію. [savepdf]

ОГЛЯДИ

Василь Балушок
RUTHENICA. Том 1. / Наукові редактори Володимир Ричка, Олексій Толочко. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2002. [savepdf]

Олена Дзюба
Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання. Витоки, розвиток, проблеми. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2002. [savepdf]

Михайло Мінаков
Петер Слотердайк. Критика цинічного розуму. Переклад з німецької Андрія Богачова. – Київ: Тандем, 2002. Серія «Сучасна гуманітарна бібліотека», заснована Українським філософським фондом. [savepdf]

Олексій Сокирко
Мирные договоры между Речью Посполитой и Россией в XVII веке (Świadectwa minionych wieków) / Пер. русск. и польск. О. Алексейчук, В. Мякишев, предисловие М. Дмитриева, Г. Лашкевича. – Краков: Platan, 2002; Польсько-українські угоди в XVII столітті (Swiadectwa minionych wieków) / Пер. укр. і польськ. О. Алексійчук, передмова В. Горобця, Я. А. Дроба, М. Дмитрієва. – Краків: Platan, 2002. [savepdf]

Олексій Вінниченко
Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. – T. I.; T. II [Acta Universitatis Wratislaviensis. – № 2258. – Historia CXLVII]. [savepdf]

Ігор Тесленко
Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 44: Кніга запісаў 44 (1559–1566) / Падрыхт. А. І. Груша. – Мінск: Арты-Фэкс, 2001. (Бел. гіст. б-ка). Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569–1673 / Передмова Патриції Кеннеді Ґрімстед, упор. Г. Боряк, Г. Вайс, К. Вислобоков, Л. Демченко, П. Кеннеді Ґрімстед, В. Кравченко, В. Страшко, Н. Яковенко. – Київ: 2002. [savepdf]

Володимир Поліщук, Наталя Білоус
Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року. Пам’ятки української мови. Серія актових джерел і грамот / Підготували до видання: А.М. Матвієнко, В.М. Мойсієнко. – Житомир, 2002. [savepdf]

Андрій Бовгиря
Гисторія… Г. Граб’янки. Лhтописъ краткій… Пам’ятки української мови ХVIII ст. Серія козацьких літописів / Упорядник В. М. Мойсієнко. – Житомир, 2001. [savepdf]

Віталій Михайловський
Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564–1565. Część II / Wydali Krzysztof Chłapowski i Helena Żytkowicz. – Warszawa, 2001. [savepdf]

ІНФОРМАЦІЯ

Умови конкурсу наукових праць, присвяченого Конотопській битві 1659 року. [savepdf]

Микола Жарких
«Бібліографія Старої України». [savepdf]

Презентація 8-го тому «Історії України-Руси» Михайла Грушевського в Едмонтоні. [savepdf]

Сергій Леп’явко
Конференція «Україна-Росія: діалог історіографій». [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top