УГО Випуск 7 (2002)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Наталя Яковенко
«Ничого не маєт бити дорожшого над вольность»: Andrzej Sulima Kamiński. Historia Rzeczypospolitej wielu narodów 1505–1795. Obywatele, ich państwa, społeczeństwo, kultura. – Lublin: Instytut Europy środkowo-Wschodniej, 2000; Henadź Sahanowicz. Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku / Przełożył Hubert Łaszkiewicz. – Lublin: Instytut Europy środkowo-Wschodniej, 2001; Генадзь Сагановіч. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2001. [savepdf]

Олександр Фiлюшкiн
История с точки зрения здравого смысла: А.Л. Никитин. Основания русской истории: Мифологемы и факты. – Москва: «АГРАФ», 2001. [savepdf]

Ярослав Грицак
Історія від П’ятниці: Роман Чмелик. Мала українська селянська сім'я другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Структура і функції). – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. [savepdf]

Кімітіка Мацузато
Ядро или периферия империи? Генерал-губернаторство и малороссийская идентичность: Валентина Шандра. Малоросійське генерал-губернаторство 1802–1856. Функції, структура, архів. – Київ: УНДІ архівної справи та документознавства, 2001. [savepdf]

Андрій Кулаков
Метаморфози інтенцій, або відповідь Карла Маркса Анджею Валіцькому: Анджей Валіцький. Марксизм і стрибок у царство свободи (Історія комуністичної утопії) / Переклав з польської Дмитро Андрухів. – Київ: Видавничий дім «Всесвіт», 1999. [savepdf]

Віктор Мойсієнко
До проблеми виділення «західноруського» наріччя, або якою мовою писали на теренах українсько-білоруського пограниччя у XVI–XVII столітті?: Уладзімір Свяжынскі. Праблема ідэнтыфікацыі афіцыйнай мовы Вялікага Княства Літоўскага // Metriciana. Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т. 1. – Мінск, 2001. [savepdf]

Вальдемар Делюґа
Ikona Matki Boskiej Chełmskiej. Głos w dyskusji badaczy polskich i ukraińskich: А. Кваснюк, О. Романюк. Холмська чудотворна ікона Божої Матері. Повернення з небуття // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Наук. збірник. Мат-ли VII міжн. конференції з волинського іконопису. – Луцьк, 2000. – С. 14–18; Оксана Ременяка. Ікона Холмської Божої Матері // Там само. – С. 19–20; Микола Онуфрійчук. Холмська ікона Божої Матері в переказах і легендах // Там само. – С. 21–22; Володимир Александрович. Холмська ікона Богородиці. – Львів, 2001; Людмила Міляєва. Ікона Холмської Богоматері – Redivivus Phoenix – очима Якова Суші // Пам’ятки сакрального мистецтва на Волині. Мат-ли VIII міжн. наук. конференції, м. Луцьк, 13–14 грудня 2001. – Луцьк, 2002. – С. 45-47. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Наталія Подаляк
Історія цивілізації коштом спрощення історії: Олена Джиджора. Історія європейської цивілізації. Частина І.: До кінця V століття. – Львів, 1999. (Серія історичних видань Львівської Богословської Академії й Інституту історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка. № 1.). [savepdf]

Світлана Кузьміна
Мифотворчество как жанр современного юркевичеведения: Сакральная педагогика сердца Памфила Юркевича. Хрестоматия научно-христианской педагогики / Составление и введение В. И. Ильченко. – Луганск: ОАО «Лот», 2000; Кострюкова Л. О. П. Д. Юркевич и его философия «сердца». Учебное пособие. – Днепропетровск: Изд-во Днепропетровского ун-та, 2001. [savepdf]

Віталій Михайловський
Замки на піску: Олег Мальченко. Укріплені поселення Брацлавського, Київського і Подільського воєводств (XV – середина XVII ст.). – Київ: Ін-т української археографії та джерелознавства НАНУ, 2001. [savepdf]

Юрій Волошин
Старообрядництво Поділля – terra incognita в українському релігієзнавстві: С.В. Таранец. Старообрядчество Подолии. – Київ, 2000. [savepdf]

Олександр Галенко
Не всі пороки від Бароко: Даніел Крман. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708–1709) / Переклали зі словацької Ольга й Григорій Булахи. Впорядкування й примітки Миколи Неврлого. Вступне слово Івана Дзюби. – Київ: В-ви Олени Теліги, 1999. [savepdf]

Андрій Руккас
Перший крок – невдалий крок: Мамука Гогитидзе. Грузинский генералитет (1699–1921). Биографический справочник. – Київ: Ін-т української археографії та джерелознавства НАНУ, 2001. [savepdf]

ОГЛЯДИ

Ірина Ворончук
Piotr Borek. Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja. – Kraków, 2001. [savepdf]

Михайло Станкевич
Орест Голубець. Між свободою та тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. – Львів: Академічний експрес, 2001. [savepdf]

Максим Яременко
Сергій Головащенко. Біблієзнавство. Вступний курс. Навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001. [savepdf]

Олександр Тарасенко
Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Випуск 2. / За редакцією О. І. Журби. – Дніпропетровськ: Вид. «Ґенеза-Південь», 2001. [savepdf]

Ігор Чорновол
Urszula Jakubowska. Mit lwowskiego batiara. – Warszawa: Instytut Badań Literackich, 1998. [savepdf]

Оксана Міхеєва
В.М. Нікольський. Підпілля ОУН(б) в Донбасі. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2001. [savepdf]

Наталя Білоус
Привілеї національних громад міста Львова (ХІV–ХVІІІ ст.) / Упор. Мирон Капраль. Наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. – Львів: МГКО «Документальна скарбниця Львова», 2000. [savepdf]

Володимир Поліщук
Materiały źródłówe do dziejow Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733. Vol. I: Judaica Lublinensia / Oprac. Henryk Gmiterek. Z przedmową Adama Tellera. – Lublin 2001. [savepdf]

ІНФОРМАЦІЯ

Конкурс НТШ на написання монографії про наслідки Переяславської угоди. [savepdf]

Конкурс НТШ на написання монографії про Івана Мазепу як будівничого української культури. [savepdf]

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top