УГО Випуск 6 (2001)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Юрій Павленко
На шляху створення наукової концепції походження українського народу: Етнічна історія Давньої України. – Київ: Інститут археології НАН України, 2000. [savepdf]

Леся Довга
Де лежать ключі від Неба?: Маргарита Корзо. Образ человека в проповеди XVII века. – Москва, 1999. [savepdf]

Владислав Верстюк
«Вільне козацтво» в полоні історіографічної традиції: Юрій Кульчицький. Шаблі з плугів: український повстанський рух у Визвольних змаганнях. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. [savepdf]

Євгенія Кононенко
Границі й метаграниці «неістинної жінки»: Назип Хамитов. Философия и психология пола. – Київ: Ника-центр; Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2002. [savepdf]

Христина Лащенко
«Європа. Історія»: Переклад: Нотатки на маргінесах книги Нормана Дейвіса «Європа. Історія» у перекладі Петра Таращука за участю Олександра Коваленка. [savepdf]

Олена Шаповал
Деякі рефлексії читача з приводу некоментованих сучасних перекладів філософської прози: Габріель Марсель. Homo viator / Переклад В. Шовкуна. – Київ: Видавничий дім «КМ Асаdemia», Університетське видавництво «Пульсари», 1999. [savepdf]

Ірина Хоменко
Логіка в структурі сучасної юридичної освіти: Вступ до сучасної юридичної логіки / За ред. М. І. Панова та В. Д. Титова. – Харків: Ксилон, 2001; В.Є. Жеребкін. Логіка. – Київ: Знання. 2001. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Марина Ткачук
Verba volant, scripta manent: рукописи від «Українського світу»: Памфіл Юркевич. Історія філософії права. Філософія права; Філософський щоденник. – Київ: Ред. журн. «Український Світ», 1999; Памфіл Юркевич. Історія філософії права. Філософія права; Філософський щоденник. 2-ге вид. – Київ: Ред. журн. «Український Світ», 2000. [savepdf]

Андрій Даниленко
Хто є більший українець в Україні та поза її межами, або навіщо було скасовувати абзаци?: Українська мова. Енциклопедія / Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України. – Київ: «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2000; Русский язык. Энциклопедия. Изд. 2-е, перераб. и дополн. / Гл. ред. Ю.Н. Караулов. – Москва: Большая Российская енциклопедия, 1997; Беларуская мова. Энцыклапедыя. / Под. рэд. А.Я. Міхневіч. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя имя Петруся Броўкі, 1994. [savepdf]

Сергій Горін
Шукаючи уніатів: Документи до історії Унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. // Упорядник М. В. Довбищенко. – Київ: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2001. [savepdf]

Марина Скржинська, Юрій Шанін
Безпорадність «авторської редакції»: Мирослава Шах-Майстренко. Медицина і здоров’я в античних міфах. Навчальний посібник. – Одеса, Полтава, 2000. [savepdf]

Володимир Потульницький
Монографія, написана за 19 років до народження автора: М.С. Пасічник. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657–1665 рр.). – Львів: Місіонер, 1998. – 306 с. [savepdf]

Ферхад Туранли
Лжетрояндовий кущ великовченості...: Відповідь на рецензію Олександра Галенка. – УГО. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 173–192. [savepdf]

Олександр Галенко
Поговоримо про іхтіологію: З приводу відповіді Ферхада Туранли на мою рецензію. [savepdf]

ОГЛЯДИ

Сергій Головащенко
Архієпископ Ігор Ісіченко. Загальна церковна історія. – Харків: Акта, 2001. [savepdf]

Олексій Сокирко
Andrzej Borcz. Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach «potopu» 1655–1657. – Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 1999. [savepdf]

Катерина Липа
В.В. Вечерський. Архітектурна і містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона. – Київ: Головкиївархітектура – НДІТІАМ, 2001. [savepdf]

Наталя Горська
Костянтин Крайній. Історики Києво-Печерської Лаври ХІХ – поч. ХХ століть. – Київ: Університетське видавництво «Пульсари», 2000. [savepdf]

Ірина Преловська
Володимир Ляхоцький. Просвітитель. Видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона). – Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. [savepdf]

Володимир Поліщук
Метрыка Вялікага княства Літоўскаго. Кніга 28 (1522–1552). Кніга запісаў 28 / Падрыхтоўка тэкстаў да друку і навук. апарат: В. Мянжынскі, У. Свяжынскі. – Менск: Athenaeum, 2000. Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Том І. – Мінск: Athenaeum. – Аддзел спецыяльных гістарычных навук ІГ НАНБ, 2001 (Athenaeum, 4, 2001). [savepdf]

Ігор Михайлов
А.В. Смолин. Белое движение на Северо-Западе России (1918–1920 гг.). – Санкт-Петербург, 1999. [savepdf]

ІНФОРМАЦІЯ

Олена Обухівська, Ірина Співачук
Дисертації на здобуття ступенів доктора і кандидата філософських наук, захищені в 1999–2000 роках. [savepdf]

Наталя Старченко
Доповіді, прочитані на міждисциплінарному семінарі при Товаристві дослідників Центрально-Східної Європи у 1999–2001 роках. [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top