УГО Випуск 5 (2001)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Василь Лісовий
Дискусія як спілкування в контексті «проблемного поля» [savepdf]

Ірина Колесник
Методологія історії чи історія методології: метафори історіографічного дискурсу: Л.О. Зашкільняк. Вступ до методології історії. – Львів: ЛОНМІО, 1996. – 96 с.; Леонід Зашкільняк. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів: Львівський державний університет ім. Ів. Франка, 1999. – 224 с. [savepdf]

Володимир Кулик
Перечитування історика: Роман Шпорлюк. Імперія та нації: з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі. – Київ: Дух і літера, 2000. – 354 с.; Roman Szporluk. Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union. – Stanford, California: Hoover Institution Press, 2000. – xlix + 438 p. [savepdf]

Олександр Філюшкін
Какими глазами смотреть на историю Древней Руси?: Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IХ–ХII вв.). Курс лекций. – Москва: Аспект Пресс, 1998. – 400 с. Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков (ХII–ХIV вв.). Курс лекций. – Москва: Аспект Пресс, 2000. – 390 с. [savepdf]

Володимир Кравченко
У пошуках квадратури кола: Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под. ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. – Москва: АИРО-ХХ, 1999. – 446 с. [savepdf]

Володимир Булдаков
Коммунистические репрессии: палачи и жертвы: Скоркин К.В., Петров Н.В. Кто руководил НКВД. 1934–1941. Справочник. – Москва: Звенья, 1999. – 502 с.; Репрессии против поляков и польских граждан / Исторические сборники «Мемориала». Вып.1. – Москва: Звенья, 1997. – 255 с.; Наказанный народ: репрессии против российских немцев / Goethe-Institut, Общество «Мемориал». – Москва: Звенья, 1999. – 287 с. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Олександр Галенко
Троянди і колючки орієнталізму: Книга Путешествия. Турецкий автор Эвлия Челеби о Крыме (1666–1667 гг.) / Перевод и комментарии Е.В. Бахревского. – Симферополь, 1999. – 142 с.; Грёзы розового сада: Из средневековой классической поэзии / Перевод Сергея Дружинина. Составление, предисловие и комментарии Наримана Абдульваапа. – Симферополь: Сонат, 1999. – 86 с.; Ф.Г. Туранли. Літописні твори М. Сена’ї та Г. Султана як історичні джерела. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, 2000. – 311 с. [savepdf]

Ірина Валявко
Тенети українського Бароко: Леонід Ушкалов. З історії української літератури XVII–XVIII століть / Серія «Харківська Школа». – Харків: Акта,1999. – 216 с. [savepdf]

Тетяна Яковлева

Пророки и третейские судьи (Відповідь на рецензію Віктора Горобця. – УГО. – Вип. 2. – С. 46–65). [savepdf]

Віктор Горобець
Платон мені друг. І це – найдорожче? (З приводу відповіді Тетяни Яковлевої на мою рецензію) [savepdf]

Вальдемар Делюґа
«Ikona karpacka» – spуr o terminologię współczesnej historii sztuki (З приводу рецензії Володимира Александровича «Ikona karpacka»: фігура звеличення – фігура замовчування». – УГО. – Вип. 2. – С. 143–160. [savepdf]

ОГЛЯДИ

Віктор Малахов
М.Л. Ткачук. Київська академічна філософія ХІХ – початку ХХ ст.: методологічні проблеми дослідження. – Київ: ЗАТ «ВІПОЛ», 2000. – 248 c. [savepdf]

Ігор Чорновол
Ігор Пасько, Ярослав Пасько. Громадянське суспільство і національна ідея. Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси. – Донецьк: Східний видавничий дім, 1999. – 184 с. [savepdf]

Тереза Хинчевська-Геннель
Борис Ґудзяк. Криза і реформа. Київська метрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Пер. з англ. Марії Габлевич. Під ред. Олега Турія. – Львів: Інститут історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2000. – 426 с. [savepdf]

о. Марко Скірка, ЧСВВ
Борис Ґудзяк. Криза і реформа. Київська метрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Пер. з англ. Марії Габлевич. Під ред. Олега Турія. – Львів: Інститут історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2000. – 426 с. [savepdf]

Діана Клочко
Діалог культур. Святе Письмо в українських пам’ятках. – Київ, 1999. – 359 с. [savepdf]

Марія Гелитович
Шедеври українського іконопису ХІІ–ХІХ ст.: [Альбом]. – Автор вступної статті та упорядник Лариса Чернова. – Київ: Мистецтво, 1999. – 256 с., іл. [savepdf]

Петро Кулаковський
Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu «Ogniem i mieczem» (1648–1651) / Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Mirosław Nagielski. – Warszawa: Viking, 1999. – 430 s. [savepdf]

Віталій Михайловський
Kamieniec Podolski. Studia z dziejow miasta i regionu. T. 1. / Pod red. Feliksa Kiryka. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. – 380 s. [savepdf]

Девід К. Робінсон
The Lemkos of Poland: Articles and Essays / Edited by Paul Best and Jaroslaw Moklak. – Cracow and New Haven: Carpatho-Slavic Studies Group, 2000. – 240 p. [savepdf]

ІНФОРМАЦІЯ

Ернест Гийдел
«Сarpatica-карпатика»: видання Інституту Карпатознавства (1992–2001). [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top