УГО Випуск 4 (2000)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Ярослав Грицак
Дилеми українського націотворення, або ще раз про старе вино у нових міхах: Микола Рябчук. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націотворення. – Київ: Критика, 2000; Микола Рябчук. Дилеми українського Фауста. Громадянське суспільство і «розбудова держави». – Київ: Критика, 2000. [savepdf]

Олександр Майборода
Ідеології, що втратили цноту: несподівані риси комунізму й націоналізму: Роман Шпорлюк. Комунізм і націоналізм: Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Пер. з англ. Георгій Касьянов. – Київ: Основи 1998. [savepdf]

Олексій Толочко
Неювілейна «словесність»: Słowo o pułku Igorowym. Przekład i opracowanie Jana Dalibora Wagilewicza / Do druku przygotowal i artykułem wstępnym poprzedił Oleg Kupczyński. – Przemyśl, 1999 (Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu). [savepdf]

Владислав Верстюк
Чи на війні як на війні?: Россия и Первая мировая война (Материалы международного научного коллоквиума). – Санкт-Петербург, 1999. [savepdf]

Ярослав Поліщук
Сексуальність як дискурс: маятник рухається?: Соломія Павличко. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000; Віра Агеєва. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації: Монографія. – Київ: Либідь, 1999. [savepdf]

Олена Левченко
Художня культура як контекст суспільного буття: Неллі Корнієнко. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук. (Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз). – Київ: Факт, 2000. [savepdf]

Михайло Мінаков
«Проект перекладів» і український академізм: Ганна Арендт. Становище людини / Пер. Марія Зубрицька. – Львів: Літопис, 1999; Юрген Габермас. Структурні перетворення у сфері відкритості / Пер. Анатолій Онишко. – Львів: Центр гуманітарних досліджень Львівського університету, 2000; Ганс-Ґеорг Ґадамер. Герменевтика І. Істина і метод: Основи філософської герменевтики / Пер. Олександр Мокровольський. – Київ: Юніверс, 2000; Герменевтика ІІ. Істина і метод: доповнення, покажчики / Пер. Олександр Мокровольський. – Київ: Юніверс, 2000; Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. Петро Таращук. – Київ: Основи, 2000; Кант І. Критика чистого розуму / Пер. Ігор Бурковський. – Київ: Юніверс, 2000. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Володимир Булдаков
Социальная история России: лечение новыми иллюзиями?: Б. Н. Миронов. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. – Санкт-Петербург, 1999. [savepdf]

Володимир Ричка
За ким б’ють у «Литаври»?: Коцур А. П., Коцур В. П. Історіографія історії України: Курс лекцій. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. [savepdf]

Дмитро Рибаков
Спроба християнського дискурсу, або «унесённые богословием»: Людмила Чёрная. Русская культура Переходного периода от Средневековья к Новому времени (Философско-антропологический анализ культуры). – Москва: Школа «Языки русской культуры», 1999. [savepdf]

Олексій Сокирко
Між популяризацією і академізмом: Василь Григорович-Барський. Мандри по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік / Переклад Петра Білоуса. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000. [savepdf]

Катерина Липа
Ще один «штурм Збаража»: Збаразькі війни. Історична серія / Ред. А. Маціпура (голова), О. Підгірський та ін. Вип. 1. – Збараж: Державний історико-архітектурний заповідник, 1999. [savepdf]

Марія Кушнарьова
Українська культурологія: festina lente: З приводу рецензії Лесі Довгої «Культура всеосяжна – культура не осягнута». – УГО. – Вип. 3. [savepdf]

ОГЛЯДИ

Ігор Чорновол
Олена Джеджора. Історія європейської цивілізації. Частина І: До кінця XVIII століття. – Львів, 1999. (Серія історичних видань Львівської Богословської Академії й Інституту історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка. № 1). [savepdf]

Валерій Чемес
Ноам Хомський. Роздуми про мову / Пер. з англ. О. Кошовий. – Львів: Ініціатива, 2000. [savepdf]

Валерій Зема
Т.А. Опарина. Иван Наседка и полемическое богословие Киевской митрополии. – Новосибирск: Наука, Сиб. предприятие РАН, 1998. [savepdf]

Юрій Волошин
Володимир Борщевич. Автономна православна церква на Волині. – Луцьк: Волинський державний університет, 1998; Його ж. Отець Микола Малюжинський на тлі епохи. – Луцьк: Вежа, 2000; Його ж. Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. XX ст.). – Луцьк, 2000. [savepdf]

Тетяна Леонтьєва
М.В. Шкаровский. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви ХХ века. – Санкт-Петербург, 1999; О.Ю. Васильева. Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943-1948 гг. – Москва, 1999. [savepdf]

Арсен Зінченко
Перший Всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ 14-30 жовтня 1921 р. Документи і матеріали / Упор. Г. М. Михайличенко, Л. Б. Пилявець, І. М. Преловська. – Київ, Львів, 1999. [savepdf]

Ярослав Ісаєвич
Енциклопедія Коломийщини. Зшиток 3, літера «В» / За ред. М. Васильчука, М. Савчука. – Коломия: Видавничо-поліграфічне т-во «Вік», 2000. [savepdf]

Олег Сидор-Гібелинда
Володимир Жишкович. Пластика Русі-України Х–ХІV століть. – Львів: Інститут народознавства, 1999. [savepdf]

Ігор Михайлов
Евреи и русская революция. Материалы и исследования / Редактор-составитель О. В. Будницкий. – Москва, Иерусалим, 1999. [savepdf]

Олександр Галенко
Уруми Надазов’я: Історія, мова, казки, пісні, загадки, прислів’я, писемні пам’ятки. – Алма-Ата: Український культурний центр, 1999. [savepdf]

Володимир Поліщук
Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652–1673 рр. // Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV-XVII ст., т. 5 / Підготував до друку Петро Кулаковський. – Острог, Варшава, Москва, 1999. [savepdf]

Георгій Козубовський
Eugenijus Ivanauskas. Robert J. Douchis. Coins of lithuania 1386–1707. – Vilnius, Columbia, 1999. [savepdf]

ІНФОРМАЦІЯ

Надія Гончаренко, Анатолій Момрик
Літня школа Товариства дослідників Центрально-Східної Європи у Ворзелі. [savepdf]

о. Борис Ґудзяк
Інститут історії Церкви Львівської Богословської академії. [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top