УГО Випуск 3 (2000)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Костянтин Москалець
Критика нечистого розуму: «Критика». – Київ, 1997–1999 – Ч. 1–26. [savepdf]

Олександр Гриценко
Українська культура без брому й шаровар: Мирослав Попович. Нарис історії культури України. – Київ: АртЕк, 1999. – 728 с. [savepdf]

Олег Проценко
Знайомство з необхідністю, або Систематизовані першоджерела: Георгій Касьянов. Теорії нації та націоналізму. – Київ: Либідь, 1999. – 352 с. [savepdf]

Михайло Мінаков
Проблема європейської ідентичності: Норман Дейвіс. Європа: історія / Пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. – Київ: Основи, 2000. – 1464 с. [savepdf]

Наталя Яковенко
В кольорах пролетарської революції: В.А. Смолій, В. С. Степанков. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648–1676 рр.) / Серія «Україна крізь віки», т. 7. – Київ: Альтернативи, 1999. – 351 с. + 53 іл. [savepdf]

Тетяна Гошко
Нова концепція ґенези Великого князівства Литовського: Краўцэвіч А. К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. – Мінск: Беларуская навука, 1998. – 208 с. [savepdf]

Наталя Старченко
Між цифрою і буквою, або трохи про переваги і недоліки квантифікації: Litwin Henryk. Naplyw szlachty polskiej na Ukraine, 1569–1648. – Warszawa, 2000. [savepdf]

Владислав Верстюк
Українські фрагменти російської мозаїки про революцію: История национальных политических партий России. – Москва: РОССПЭН, 1997. – 406 с.; Л.Г. Протасов. Всероссийское учредительное собрание: история рождения и гибели. – Москва: РОССПЭН, 1997. – 368 с.; В.П. Булдаков. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. – Москва: РОССПЭН, 1997. – 376 с. [savepdf]

Вілен Горський
Переклад як феномен сучасного українського філософського життя. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Леся Довга
«Культура всеосяжна» – культура неосягнута: Історія української та зарубіжної культури.: Навч. посіб./ Б. І. Білик, Ю. А. Горбань, Я. С.Калакура та ін.; За ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – Київ: Вища школа., Т-во «Знання», 1999. – 326 с.; Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; За ред. М. М. Заковича. – Київ: Т-во «Знання», 2000. – 622 с. – Серія Вища освіта ХХІ ст. [savepdf]

Володимир Кулик
Тягар спрощень: Catherine Wanner. Burden of Dreams. History and Identity in Post-Soviet Ukraine. – University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 1998. – 255 p. [savepdf]

Віктор Горобець
Війна – невідома й відома: Генадзь Сагановіч. Невядомая вайна: 1654–1667. – Мінськ: Навука і тэхніка, 1995. – 144 с.; Лариса Гвоздик-Пріцак. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. – Київ: Обереги, 1999. – 216 с. [savepdf]

Микола Жарких
Перший млинець археології козацтва: Археологія доби українського козацтва XVI-XVIII ст. / Відп. ред. Д. Я. Телегін. [Автори] І. С. Винокур, О. М. Титова, І. К. Свєшніков та інші. – Київ: Інститут змісту і методів навчання Міносвіти України, 1997. – 336 с. [savepdf]

Андрій Портнов
Ще раз про моделювання європейського образу України: З приводу книги Дмитра Наливайка «Очима Заходу» та рецензії на неї Юлії Бєлової. Див.: Юлія Бєлова. Ми в дзеркалі Європи, або очима зацікавленого читача. – УГО. – Вип. 2. [savepdf]

Сергій Павленко
Мазепа – не гетьман-державник?: Відповідь на рецензію Олексія Сокирка. – УГО, вип. 2. – С. 183–197. [savepdf]

Олексій Сокирко
Дві Кліо: З приводу відповіді Сергія Павленка на мою рецензію. [savepdf]

ОГЛЯДИ

Богдана Криса
Rostyslaw Radyszewskyj. Polskojezyczna poezja ukrainska od konca XVI do poczatku XVIII wieku. Czesc 1. – Kraków, 1996. – 282 s.; Roksolanski Parnas. Polskojezyczna poezja ukrainska od konca XVI do poczatku XVIII wieku. Czesc 2: Antologia / Wybral i opracowal Rostyslaw Radyszewskyj. – Kraków, 1998. – 415 s. [savepdf]

Володимир Ричка
Просемінарій: Медієвістика, історія Церкви, науки і культури / Ред. Василій Ульяновський. – Вип. 1. – Київ: Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, 1997. – 184 с.; Вип. 2. – Київ: Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, 1998. – 240 с.; Вип. 3. – Київ: Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, 1999. – 266 с. [savepdf]

Світлана Кузьміна
Київ в історії філософії України / Вілен Горський, Ярослава Стратій, Анатолій Тихолаз, Марина Ткачук. – Київ: Видавничий дім «КМ Academia»; Університетське видавництво «Пульсари», 2000. – 264 с. [savepdf]

Тетяна Вілкул
А.А. Зимин. Правда Русская / Подготовили к печати В.Г. Зимина, А.Л. Хорошкевич, при участии А.С. Орешникова. – Москва: Древлехранилище, 1999. – 424 с. [savepdf]

Катерина Липа
Przegląd Wschodni / Red. Jan J. Malicki. – Warszawa, 1999. – T. VI, zeszyt 1 (21). – 221 p. [savepdf]

Валентина Шандра
Патриція Ґерліґі. Одеса. Історія міста, 1794–1914 / Переклад Юрія Олійника. – Київ: Критика, 1999. – 383 с. [savepdf]

Наталя Хобзей
Український діалектологічний збірник. Кн. 3. / Відп. ред. П. Ю. Гриценко. – Київ: Довіра, 1997. – 471 с. [savepdf]

Іван Глизь
Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури / Відп. ред. С. А. Гальченко, М. Г. Жулинський. – К.: Спадщина, 1999. – 864 с. [savepdf]

ІНФОРМАЦІЯ

Людмила Демченко
Lietuvos Metrika. – Vilnius, 1987–1998. [savepdf]

Олег Хома
Спілка дослідників модерної філософії (Паскалівське товариство). [savepdf]

Андрій Богачов
Українське феноменологічне товариство. [savepdf]

Раїса Майборода
Дисертації на здобуття ступенів доктора й кандидата істортичних наук, захищені в 1999 році. [savepdf]

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top