УГО Випуск 18 (2013)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Олег Журба
«Національне» та «регіональне» в модерних репрезентаціях історії українського історіописання [savepdf]

Олег Собчук
У затінку філогенетичних дерев: гуманітарні науки та еволюційна теорія: Alex Mesoudi. Cultural Evolution: How Darwinian Theory Can Explain Human Culture and Synthesize the Social Sciences. – Chicago, London: University of Chicago Press, 2011. [savepdf]

Оксана Задорожна
Заохочуючи до порівняльної історії: Juan Abella Samitier. Sos en la Baja Edad Media. Una villa aragonesa de frontera. – Zaragoza: Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.), Excma. Diputación de Zaragoza, 2012. [savepdf]

Л. М. Аржакова, Е. В. Клецкова, Т. Г. Таирова-Яковлева
Полемические заметки о Колиивщине [savepdf]

Kazimierz Wóycicki
Pamięć o NRD jako przemiot ogólnoniemieckiego sporu i inscenizacji [savepdf]

Дмитро Шевчук
У пошуках політичного порядку: Francis Fukuyama. The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the French Revolution. – New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Микола Ільків-Свидницький
Про фахову (не)готовність до осмислення палеографічних студій: Роздуми над статтею: Т. М. Барабаш. Палеографічні дослідження архівістів Центрального державного історичного архіву України, м. Львів (1960–1990-і рр.) // Архіви України. 2012, № 4. [savepdf]

Антон Котенко
Space Oddity. Репліка з приводу рецензії: Олена Бетлій. Історик на позовах із простором, або Чи можлива синхронізована історія? (Роздуми над статтею: Антон Котенко. Повернення простору) // УГО. Вип. 16–17. 2012. [savepdf]

Володимир Гуцул
«Звичай шкодливий в Речы Посполитой жадного помноженья и пожытку не чинить...»: Відгук на статтю: Наталя Старченко. Поєдинки в шляхетському середовищі Волині (остання третина XVI – початок XVII ст.) // Український історичний журнал. 2012, №3. [savepdf]

Наталя Старченко
З ким і про що полемізує Володимир Гуцул? З приводу відгуку Володимира Гуцула на мою статтю. [savepdf]

ОГЛЯДИ

Наталя Сінкевич
Konrad Kuczara. Grecy w kościołach wschodnich w Rzeczypospolitej (1585–1621). – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012. [savepdf]

Юрій Волошин
Мирон Капраль. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII–XVIII ст. – Львів: Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства НАН України, 2012. [savepdf]

Лідія Корній
Ольга Шуміліна. Стильова динаміка української духовної музики XVII–XVIII століть (за матеріалами рукописних колекцій). – Донецьк: Браво, 2012. [savepdf]

Максим Яременко
Оксана Прокоп’юк. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). – Київ: ДП «НВЦ “Пріоритети”», 2012. [savepdf]

Галина Ковальчук
Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська. Київський митрополит Євгеній (Є. 0. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека. Архів. – Київ: Національна бібліотека України, 2010. [savepdf]

Олена Корчова
Л. П. Корній, Б. О. Сюта. Історія української музичної культури. – Київ: Національна музична академія України, 2011. [savepdf]

Роман Кисельов
Лексикон львівський: поважно і на жарт / Укладачі Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш. Вид. 2-е, доповнене і перероблене. – Львів: Інститут українознавства НАН України, 2012. [savepdf]

АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top