УГО Випуск 16–17 (2012)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Джованна Броджі Беркофф
Чи існує канон українського літературного Бароко? [savepdf]

Антон Котенко, Ольга Мартинюк, Алєксєй Міллер
«Мы сами принадлежим к племени малорусскому»: до історії поняття «малорос» у Російській імперії [savepdf]

Ева Доманська
Куди прямує сучасна гуманітаристика? [savepdf]

Олена Бетлій
Історик на позовах із простором, або Чи можлива синхронізована історія? (Роздуми над статтею: Антон Котенко. Повернення простору // УГО. Вип. 15. Київ, 2010. С. 45–60.) [savepdf]

Ніна Поліщук
Абстракція в українському літературному модернізмі (філософський аспект) [savepdf]

Tomasz Stryjek
Historycy vs Polityka. Dwa szkice do sytuacji ukraińskiej humanistyki 2005–2011. [savepdf]

Оля Гнатюк
Тверезість романтиків, наївність реалістів і європейські поривання більшовиків, або Де двоє чубляться, там третій радіє: Jan Jacek Bruski. Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej, 1921–1926. – Kraków: Towarzystwo Wydawnicze «Historia Jagellonica», 2010. [savepdf]

Олександр Галенко
Татарська і турецька історіографія Кримського ханату у світлі джерелознавчої студії: (Замітки про книжку І. В. Зайцева «Крымская историографическая традиция XV–XIX веков. Пути развития: рукописи, тексты и источники». – Москва: Восточная литература, 2009.) [savepdf]

Іван Посохов
«Власна/чужа» книга: проблеми та перспективи боротьби з плагіатом [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Катерина Липа
Квадратно-бастіонний дах з дірок: Алфредас Бумблаускас, Лев Войтович, Олена Русина, Іван Сварник та ін. Україна: литовська доба 1320–1569. – Київ: Балтія-Друк. [savepdf]

Ірина Діптан
Відповідь на рецензію: Владислав Яценко. Стовідсотковий плагіат, або Про особливості сучасного українського підручникотворення // УГО. Київ, 2010. Вип. 15. С. 124–136. [savepdf]

Владислав Яценко
Чи є ганебним плагіат в Україні – країні «можливостей»? (З приводу відповіді Ірини Діптан на мою рецензію.) [savepdf]

ОГЛЯДИ

Ірина Валявко
Чижевськознавство сьогодні: короткий огляд праць за 2005–2011 роки [savepdf]

Петро Кулаковський
Микола Крикун. Подільське воєводство у XV–XVIII століттях. Статті і матеріали. – Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2011. [savepdf]

Марина Киселева
М. А. Корзо. Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической традиции московскими книжниками второй половины XVII века. – Москва: Институт философии РАН, 2011. [savepdf]

Євгенія Сакал
Галина Чуба. Українські рукописні Учительні Євангелія. Дослідження, каталог, описи. – Київ, Львів: Свічадо, 2011. [savepdf]

Максим Яременко
Людмила Посохова. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку XIX ст. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. [savepdf]

Віталій Дмитренко
Джерела з історії Полтавського полку (середина XVII – XVIII ст.). Т. 1–2 / Упорядкування, підготовка до друку та передмова В. О. Мокляка. – Полтава: Видавництво АСМІ, 2007–2010. [savepdf]

В’ячеслав Циба
Ізабелла Хруслінська, Петро Тима. Діалоги порозуміння. Українсько-єврейські взаємини. – Київ: Дух і літера, 2011. [savepdf]

Олег Собчук
Intermediality and Storytelling / Ed. by Marina Grishakova and Marie-Laure Ryan. – Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2010. [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top