УГО Випуск 15 (2010)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Володимир Склокін
Після постмодернізму: Мирослав Філіпович. Смертельна загроза чи нові перспективи? (Про постмодернізм в історіографії) // УГО. Вип. 13. Київ, 2008. С. 9–29; Юрій Зазуляк. «Коротка» репліка про постмодернізм в історії // УГО. Вип. 14. Київ, 2009. С. 60–86. [savepdf]

Андрій Заярнюк
Постмодернізм про істориків, encore: Keith Jenkins. At the Limits of History: Essays on Theory and Practice. – London and New York: Routledge, 2009. 326 p. [savepdf]

Антон Котенко
Повернення простору [savepdf]

Ганна Трегуб
Український космополіт з берлінською  адресою: Базіль Керський, Анджей Ст. Ковальчик. Розмови з Богданом Осадчуком. – Київ:  Дух і літера, 2009. 384 с. [savepdf]

Олексій Вєдров
Відповідальність за кого? Відповідальність за що? Міркування до виходу в світ українського перекладу книжки: Карл-Отто Апель. Дискурс і відповідальність / Переклад з нім. Володимира Купліна. – Київ: Дух і літера, 2009. 429 с. [savepdf]

Наталя Яковенко
«Про Україну можна без краю...»: зміни у сприйнятті польськими істориками давньої України (1960-ті – 2000-ні) [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Вадим Ададуров
Проблеми тяглості / перервності та мультикультурності української історії у моделюванні взаємин між Францією й Україною XI–XX ст.: О. А. Іваненко. Українсько-французькі зв’язки: Наука, освіта, мистецтво (кінець XVIII – початок XX ст.). – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. 320 с. [savepdf]

Владислав Яценкo
Стовідсотковий плагіат, або про особливості сучасного українського підручникотворення: І. І. Діптан, П. А. Кравченко. Українське козацтво: соціально-історичний нарис. – Полтава: АСМІ, 2008. 360 с. [savepdf]

ОГЛЯДИ

Інна Вірясова
Міжкультурний діалог. Том 1: Ідентичність / Редактори-упорядники Олена Бетлій та Катерина Диса. – Київ: Дух і літера, 2009. 464 с. [savepdf]

David Goldfrank
John-Paul Himka. Last Judgment Icons in the Carpathians. – Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2009. 301 + xxiii pp. Appendices, bibliography, index, 177 plates, 5 maps. [savepdf]

Ігор Сердюк
Володимир Маслійчук. Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині ХVІІІ ст. – Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2008. 126 с. [savepdf]

Станіслав Кульчицький
Hołodomor 1932–1933. Wielki Głod na Ukrainie w dokumentach polskiej dyplomacji i wywiadu / Wybór i opracowanie Jan Jacek Bruski. – Warszawa, 2008. 778 s. + 8 il. [savepdf]

Мар’яна Завійська
Карл Ясперс. Психологія світоглядів / З німецької переклали O. Кислюк, Р. Осадчук. – Київ: Юніверс, 2009. 464 с. (Філософська думка). [savepdf]

Олена Замура
The Fаmily in Early Modern England / Edited by Helen Berry and Elizabeth Foyster. – New York: Cambridge University Press, 2007. 262 p. [savepdf]

ІНФОРМАЦІЯ

Гелінада Грінченко
Міжнародна Асоціація гуманітаріїв [savepdf]

Юрій Волошин
Міжнародна дослідницька група «Історія – ментальність – ідентичність. Місце і роль історії та істориків у житті українського і польського народів в ХІХ і ХХ століттях» [savepdf]

Володимир Пришляк
Пам’яті академіка Ярослава Ісаєвича [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top