УГО Випуск 14 (2009)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Наталя Яковенко
Скільки істориків – стільки уній (з нагоди 440-ліття Люблінської унії). [savepdf]

Михайло Мінаков
Радянська філософія: до дискусії про її визначення. [savepdf]

Юрій Зазуляк
«Коротка» репліка про постмодернізм в історії: Мирослав Філіпович. Смертельна загроза чи нові перспективи? (Про постмодернізм в історіографії) // Український гуманітарний огляд. Вип. 13. Київ, 2008. С. 9–29. [savepdf]

Ірина Бондаревська
Поезія та проза естетичного досвіду: Олена Павлова. Онтологічний статус естетичного досвіду. – Київ: ПАРАПАН, 2008. 262 с. [savepdf]

Мирон Капраль
Конфесійні та соціальні групи давнього Полоцька: погляд німецького історика: Stefan Rohdewald. “Vom Polocker Venedig”: Kollektives Handeln sozialer Gruppen einer Stadt zwischen Ost- und Mitteleuropa (Mittelalter, frühe Neuzeit, 19. Jh. bis 1914). – Stuttgart, 2005. 588 S. (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa. Bd. 70). [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Юлія Мінець
Про землю на черепасі й трьох слонах: В. О. Балух, В. П. Коцур. Історія середніх віків. Т. 1: Раннє Середньовіччя. – Чернівці: Наші книги, 2009. [savepdf]

Оксана Коваленко
Принади автохтонності та ретроспективи: Агнія Колупаєва. Українські кахлі ХIV – початку ХХ століть. Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. [savepdf]

Катерина Климова
Нетеоретичні засади теорії архівознавства: Ірина Матяш. Методологічні засади й понятійний апарат архівознавства // Український історичний журнал. 2009, № 2. [savepdf]

Мар’яна Долинська
Проблеми з проблемами територіального розвитку Дрогобича: Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.) / Наук. ред. Леонід Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2009. [savepdf]

Тетяна Гошко
Історія маґдебурзького права очима юриста: Микола Кобилецький. Маґдебурзьке право в Україні (XIV – перша половина ХІХ ст.): Історико-правове дослідження. – Львів: ПАІС, 2008. 406 с. [savepdf]

Валерій Ластовський
Урок із фальшування історії: Відповідь на рецензію: Леонід Тимошенко. Пояснювальні параграфи до історії української Церкви // Український гуманітарний огляд. Вип. 13. Київ, 2008. С. 115–132. [savepdf]

Леонід Тимошенко
Чи треба досліднику «все розгледіти і до всього додивитися»: (З приводу відповіді Валерія Ластовського на мою рецензію). [savepdf]

ОГЛЯДИ

Богдан Шуба
Розум vs раціональність: Тарас Лютий. Розумність нерозумного. Монографія. – Київ: ПАРАПАН, 2007. [savepdf]

Юрій Волошин
Cezary Kuklo. Demografija Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009. [savepdf]

В’ячеслав Циба
Інституції сенсу на тлі голістичного дискурсу: Венсан Декомб. Інституції сенсу / Переклад з французької, післямова і примітки Оксани Йосипенко. – Київ: Український Центр духовної культури, 2007. [savepdf]

Маргарита Корзо
Alicja Z. Nowak. Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne XVII wieku. – Kraków: Collegium Columbinum, 2008. [savepdf]

Богдан Олексюк
Жертви Другої світової: польський рахунок: Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami / Pod red. Wojcieha Materskiego i Tomasza Szaroty. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. [savepdf]

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ [savepdf]

Пам’яті професора Ігоря Шевченка [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Заява головних редакторів недержавних наукових фахових видань гуманітарного профілю [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top