УГО Випуск 13 (2008)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Мирослав Філіпович
Смертельна загроза чи нові перспективи? (Про постмодернізм в історіографії) [savepdf]

Лілія Бережна
«Що є віра?», або про питання, на які немає однозначної відповідi: Маргарита Корзо. Украинская и белорусская катехитическая традиция конца XVI–XVIII вв. Становление, эволюция и проблемы заимствования. – Москва: Канон+, 2007. 672с. + 5ил. [savepdf]

Cергій Григоришин
Досвід і розуміння. Роздуми над книгами: Михайло Мінаков. Історія поняття досвіду. – Київ: ПАРАПАН, 2007. 380 с.; Андрій Богачов. Філософська герменевтика. Навчальний посібник. – Київ: Видавництво «Курс», 2006. 406 с. [savepdf]

Світлана Матвієнко
Рure tranquille філософії - світ Імануїла Канта: Манфред Гаєр. Світ Канта: Біографія / З німецької переклала Леся Харченко. – Київ: Юніверс, 2007. 336 с. + іл. [savepdf]

Петро Кулаковський
Перший повний образ ранньомодерного українського сеймику: Karol Mazur. W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–1648. – Warszawa: Wydawnictwo «Neriton», 2006. 465 s. [savepdf]

Оксана Карліна
Даніель Бовуа проти «спокуси красивих історій»: Даніель Бовуа. Російська влада і польська шляхта в Україні. 1793–1830 рр. / З французької переклала Зоя Борисюк. Наукова та мовна редакція, вступне слово Наталі Яковенко. – Львів: Кальварія, 2007. 296 с. [savepdf]

Владислав Верстюк
Образ України кінця ХІХ – початку ХХ століття в сучасній російській історіографії. [savepdf]

Валентина Соболь
Українська літературна критика на сторінках альманаху «Warszawskie Zeszyty Ukrainiznawcze». [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Леонід Тимошенко
Пояснювальні параграфи до історії української Церкви: Валерій Ластовський. Історія Православної Церкви в Україні наприкінці XVII – у XVIII-му ст.: історіографічні аспекти. – Київ: Логос, 2006. 276 с. [savepdf]

Мирон Капраль
«У своєму соку», або чи вартісним є дослідження без архівних джерел: С.С. Лукашова. Миряне и церковь: религиозные братства Киевской митрополии в конце XVI века. – Москва: Институт славяноведения Российской академии наук, 2006. 320 с. [savepdf]

Андрій Портнов
П’єр Менар би плакав: Ю.А. Святець, Р.В. Топка. Історіографія всесвітньої історії: Курс лекцій. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2007. 291 с. [savepdf]

Володимир Маслійчук
Про брак громадських санкцій і покарань: Ірина Малютіна. Громадські санкції і покарання покритки // Матеріали до української етнології. Вип. 6 (9). – Київ: Інститут етнології, мистецтвознавства і фольклористики ім. Максима Рильського НАН України, 2006. – С. 123–128. [savepdf]

Наталія Левкович
Підручник, що вимагає ґрунтовного доопрацювання: Ольга Калашникова. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей. Підручник. – Київ: Знання, 2006. 479 с. [savepdf]

ОГЛЯДИ

Володимир Фадєєв
Мирослав Попович. Григорій Сковорода: філософія свободи. – Київ: Майстерня Білецьких, 2007. 256 с. [savepdf]

Сергій Багро
Микола Крикун. Між війною і радою. Козацтво Правобережної України в другій половині ХVІІ – на початку ХVІІІ століття. Статті і матеріяли. – Київ: Критика, 2006. 471 с. [savepdf]

Юрій Волошин
Е.Б. Смилянская, Н.Г. Денисов. Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая культура. – Москва: Индрик, 2007. 432 с. + илл. [savepdf]

Наталія Білоус
Економічні привілеї міста Львова ХV–ХVІІІ ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / Упорядкував Мирон Капраль. – Львів: МГКО «Документальна скарбниця Львова», 2007. LІ + 816 с., 8 іл. [savepdf]

Валерій Зема
Ukraine’s Re-integration into Europe: a Historical, Historiographical and Political Urgent Issue. Edited by Giovanna Brogi Bercoff and Gulia Lami. – Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2005. 340 p. [savepdf]

Володимир Єрмоленко
Вадим Ададуров. «Наполеоніда» на сході Європи. Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття. – Львів: Видавництво Українського Католицького університету, 2007. 560 с. [savepdf]

Мирон Капраль
Мар’яна Долинська. Історична топографія Львова XIV–XIХ ст. Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. 356 с. [savepdf]

Оксана Лобко
Легітимована правобережна шляхта (кінець ХVІІІ – середина ХІХ cт.): Довідник / Укладачі Сергій Лисенко, Євген Чернецький. Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2006 (Серія 
«Шляхта України»): Т. 2: Список легітимованої шляхти Київської губернії. 224 с. (А – Я); Т. 3: Список легітимованої шляхти Волинської губернії. 240 с. (А – Г); Т. 4: Список легітимованої шляхти Волинської губернії. 224 с. (Д – Н); Т. 5: Список легітимованої шляхти Волинської губернії. 240 с. (О – Я). [savepdf]

Марина Ткачук
ПАМ’ЯТІ ВІЛЕНА ГОРСЬКОГО [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top