УГО Випуск 12 (2006)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Віталій Василенко
Східнослов’янська литуаністика: від «практичної iсторії» до критичних студій. [savepdf]

Наталя Яковенко
Довге чвертьстоліття модернізації: Петро Кулаковський. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648). – Київ: Темпора, 2006. [savepdf]

Тетяна Яковлєва
Проблемы истории Украины Петровской эпохи: Виктор Живов. Из церковной истории времен Петра Великого. – Москва: Новое литературное обозрение, 2004. [savepdf]

Наталя Пилипюк
Видима невидимість: Ірина Бондаревська. Парадоксальність естетичного в українській культурі XVII–XVIІI ст. – Київ: Парапан, 2005. [savepdf]

Вадим Менжулін
Громадянська самба: як протистояти «кольоровим» протистоянням: Георгий Почепцов. Гражданское самбо: как противостоять «цветным» революциям. – Москва: Европа, 2005. [savepdf]

Володимир Єрмоленко
Помаранчева революція: погляд з відстані: Revolution in Orange. The Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough / Eds. Anders Åslund, Michae; Andrew Wilson. Ukraine’s Orange Revolution. – New Haven and London: Yale University Press, 2005; Bruno Cadène. L’Ukraine en révolutions. – Paris: Editions Jacob-Duvernet, 2005; Alexandre Zintchenko. Grand-père, j’ai refait la révolution... Entretiens avec François Roche. – Nuilly: Eurasian Editions, 2006; Elise Cornic. La Révolution orange dans l’objectif d’une française – Помаранчева революція очима француженки. – Київ: Альтерпрес, 2005; Gerard de Villers. Tuez Iouchtchenko! – Paris: Editions Gerard de Villers, 2005; Оранжевая революция. Версии, хроника, документы. / Cоставитель М. Погребинский. – Київ: Оптима, 2005. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Оксана Задорожна
Звивисті шляхи по маршруту: православ’я – протестантизм – католицтво: Marzena Liedke. Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004. [savepdf]

Ольга Перелигіна
«Численні голі діти» та інше: Дарія Зуб Нариси з історії золотарства Галичини. — Львів: Національний університет імені Івана Франка, 2003. [savepdf]

Віталій Терлецький
Кант українською: проблеми й дилеми: Роздуми над книгою: Імануель Кант. Критика практичного розуму / Переклад з німецької, примітки та післямова Ігоря Бурковського; науковий редактор Анатолій Єрмоленко. — Київ: Юніверс, 2004. [savepdf]

Віктор Летцев
Вивчення спадщини Василя Зеньковського в Росії й Україні: підходи та результати. [savepdf]

Василь Балушок
«Непомічена» соціальна верства (доля української шляхти після Хмельниччини в працях сучасних дослідників). [savepdf]

ОГЛЯДИ

Сергій Йосипенко
М.А. Федотова. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского: исследование и тексты / Научный редактор С. И. Николаев. – Москва: Индрик, 2005. [savepdf]

Юлія Мінець
Архиєпископ Ігор Ісіченко. Аскетична література Київської Русі. – Харків: Акта, 2005. [savepdf]

Ірина Валявко
Вернер Кортгаазе. Від Меланхтона до Коменського і Чижевського / За редакцією Романа Мниха і Євгена Пшеничного. – Дрогобич, Київ: Коло, 2005. [savepdf]

Петро Кулаковський
А.И. Папков. Порубежье Российского царства и украинских земель Речи Посполитой (конец XVI – первая половина XVII века). – Белгород: Константа, 2004. [savepdf]

Максим Яременко
Собори Львівської єпархії XVI–XVIII століть / Упорядкування та історичний нарис Ігоря Скочиляса. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2006. [savepdf]

Іван Сварник
Мар’яна Долинська. Історична топографія Львова XIV–ХІХ ст. Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. [savepdf]

Сергій Григоришин
Роздуми над книгами: Михаил Булатов. Немецкая классическая философия. Ч. 1: Кант. Фихте. Шеллинг. – Київ: Стилос, 2003. – 322 с.; Юрій Кушаков. Нариси з історії німецької філософії Нового часу. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. [savepdf]

Надія Темірова
С.І. Посохов Образи університетів Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття в публіцистиці та історіографії. – Харків: Харківський національний університет, 2006. [savepdf]

Ернест Гийдел
Jonathan D. Smele. The Russian Revolution and Civil War, 1917–1921: An Annotated Bibliography. – London, New York: Continuum, 2003. [savepdf]

Юрій Волошин
Невигадане. Усні історії остарбайтерів / Автор-упорядник Гелінада Грінченко. – Харків: Видавничий дім «Райдер», 2004. [savepdf]

ІНФОРМАЦІЯ

Михайло Мінаков
Українська філософія у пошуках себе: огляд дисертаційних тем з історії філософії за 1996–2006 роки. [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top