УГО Випуск 11 (2005)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Владислав Гриневич
Історія Другої світової війни у сучасній історіографії та політичній боротьбі. [savepdf]

Михайло Мінаков
Жанр наукової біографії: переплетення науки, політики та ідеології в Україні. Роздуми над прочитаними книгами: Назар Горрбач. Микола Гоголь: життя і духовна драма генія. – Львів: Каменяр, 2004; Вадим Менжулин. Другой Сикорский. Неудобные старницы истории психиатрии – Київ: Сфера, 2004. [savepdf]

Сергій Леп’явко
Великий Кордон і доля європейської цивілізації в концепції Вальтера Прескота Веба: Walter Prescott Webb. The Great Frontier. – Austin: University of Texas Press, 1964. [savepdf]

Архієпископ Ігор Ісіченко, Олена Матушек
«Безплідна пустеля» чи «золота осінь»?: Юрій Пелешенко. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ – ХV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. – Київ: Фоліант, 2004. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Лариса Довга
«Сновидні фантазії з присмаком елітарності» (Роздуми про Бароко, якого не було): Анатолій Макаров. Світло українського бароко. – Київ: Мистецтво, 1994; Чернігівські Афіни / Передмова, упорядкування та коментарі Анатолія Макарова. – Київ: Мистецтво, 2002. [savepdf]

Леонід Тимошенко
Aurea mediocritas російського унієзнавства: зміна парадигми чи реанімація старих концепцій?: М.В. Дмитриев. Между Римом и Царьградом: генезис Брестской церковной унии 1595–1596 гг. – Москва: Изд-во Московского университета, 2003. [savepdf]

Олександр Галенко
Топонімія Криму справа наліво: В.А. Бушаков. Лексичний склад історичної топонімії Криму. – Київ: Інститут сходознавства НАН України, 2003. [savepdf]

Ернест Ґийдел
Чи нові праці завжди «нові»?: Сидак В.С., Козенюк В.А. Революцию назначить...: Экспорт революции в операциях советских спецслужб. – Київ: Генеза, 2004. [savepdf]

Ігор Тесленко
Джерелознавчі клопоти з Острожчиною: Описи Острожчини другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ століття / Упорядник Віктор Атаманенко. – Київ, Острог, Нью Йорк: Українське історичне товариство, 2004. [savepdf]

Володимир Кулик
Безмовна ідентичність у дискусійному клубі: Оля Гнатюк. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. – Київ: Критика, 2005. [savepdf]

Оля Гнатюк
Апологія дискусії (Відповідь на рецензію Володимира Кулика). [savepdf]

Володимир Кулик
Апологія аналізу дискурсу. [savepdf]

ОГЛЯДИ

Володимир Фадєєв
С.В. Пролєєв. Метафізика влади. – Київ: Наукова думка, 2005. [savepdf]

Соломія Бук
Флорій Бацевич. Основи комунікативної лінгвістики. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2004. [savepdf]

Олександр Курочкін
Марина Гримич. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців ХІХ – початку ХХ ст. – Київ, 2004. [savepdf]

Галина Басара-Тиліщак
Євген Чикаленко. Щоденник, 1919–1920 / За редакцією Владислава Верстюка та Марка Антоновича. – Київ, Нью Йорк: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. [savepdf]

Олена Михайлова
Jarosław Moklak. W walce o tożsamość Ukraińców. Zagadnienie języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego 1866–1892. – Kraków, 2004. [savepdf]

Тетяна Григор’єва
Mazepa e il suo tempo: Storia, cultura, società / A cura Giovanna Siedina. – Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2004. [savepdf]

Любов Дубровіна, Людмила Гнатенко, Ольга Іванова
Віра Фрис. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х-ХVІІІ ст. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2003. [savepdf]

Ігор Помазан
Данило Братковський. Світ по частинах розглянутий. świat po części przeyzrany. Фототипічне видання. Переклад, Джерела, Студії / Упорядник Олена Бірюліна. – Луцьк, 2004. [savepdf]

Максим Яременко
Ігор Скочиляс. Генеральні візитації Київської унійної митрополії ХVІІ–ХVІІІ століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. Том 2: Протоколи генеральних візитацій. – Львів: Видавництво Українського Католицького університету, 2004. [savepdf]

Віра Фрис
Алдона-Владіслава Паядайте-Васіляускєне. Кириличні списки Другого Литовського Стутуту: палеографія, хронологія, кодикологія. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2004. [savepdf]

Сергій Горін
Києво-Могилянська академія. Кінець ХVІІ – початок ХІХ ст. Повсякденна історія. Збірник документів / Упорядники О.Ф. Задорожна, Т.Л. Кузик, З.І. Хижняк, М.В. Яременко. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. [savepdf]

Анатолій Калениченко
Лідія Корній. Історія української музики. Ч. 1: Від найдавніших часів до середини ХVІІІ ст. – Київ, Нью Йорк: Видавництво «М.П. Коць», 1996; Ч. 2: Друга половина ХУІІІ ст. Там само, 1998; Ч. 3: ХІХ століття. – Там само, 2001. [savepdf]

ІНФОРМАЦІЯ

Наталя Старченко
Доповіді, прочитані на Міждисциплінарному семінарі при Товаристві дослідників Ценрально-Східної Європи у 2002–2005 роках. [savepdf]

Прес-реліз Центру вивчення історії України Історичного факультету Санкт-Петербурзького державного університету. [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top