УГО Випуск 10 (2004)

Зміст

ПРОБЛЕМИ

Юрій Зазуляк
Нотатки на маргінесі сучасних російських досліджень з історії Галичини ХІV–ХVІ століть: С.С. Пашин. Червонорусские акты и грамоты князя Льва Даниловича. – Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 1996. С.С. Пашин. Перемышльская шляхта второй половины XІV – начала XVІ века. – Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2001. [savepdf]

Сергій Плохій
Козакознавство без кордонів: нотатки про користь порівняльного аналізу. [savepdf]

Тетяна Яковлєва
Хмельниччина и Гетманщина в современной российской историографии. [savepdf]

Михайло Мінаков
Емансипація як заснування традиції. Міркування про книгу: Л.А. Софронова Три мира Григория Сковороды. – Москва: Индрик, 2002. [savepdf]

Михайло Селівачов
Фундаментальне дослідження художнього деревообробництва: М. Станкевич. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст. – Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2002. [savepdf]

Володимир Кравченко
Україна, імперія, Росія... Огляд сучасної української історіографії. [savepdf]

Олександр Осіпян
Довгоочікувана реконструкція «неочікуваних націй»: Timothy Snyder. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. – New Haven and London: Yale University Press, 2003. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Ігор Ільюшин
Волинська трагедія 1943–1944 рр. у контексті українсько-польських взаємин: Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. 1939–1945. T. 1–2. – Warszawa: Wydawnictwo von Borowiecky, 2000; Володимир Литвин. Тисяча років сусідства і взаємодії. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2002. [savepdf]

Наталія Бондар
Патріотична фальсифікація з історії вітчизняного книговидання, або знову до питання про грушівське книгодрукування XV–ХVІІ ст.: Олександр Орос. Грушівський монастир і початки кириличного слов’янського книгодрукування: Штрихи з історії українського друкарства. – Ужгород: Закарпаття, 2001. [savepdf]

Владислав Берковський
Хай живуть меценати, але...: С. Ковальчук, А. Ковальчук. Славута. Минуле і сучасне. – Київ, 2003. [savepdf]

Андрій Кулаков
Діаманти без коштовної оправи: Отфрід Гьофе. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу / Переклад з німецької Л. А. Ситниченко, М. Д. Култаєвої. – Київ: Альтерпрес, 2003 («Сучасна гуманітарна бібліотека»); Філософія сьогодні. Розмови з Ульрихом Беком, Гансом-Ґеоргом Ґадамером, Юрґеном Габермасом, Гансом Йонасом, Отфридом Гьофе, Віторіо Гьосле, Ричардом Рорті та іншими. За редакцією Ульриха Бьома / Переклад з німецької Андрія Богачова. – Київ: Альтерпрес, 2003 («Сучасна гуманітарна бібліотека»). [savepdf]

Олександр Івашина
Образлива невинність. Про український переклад книги: Скот Леш. Соціологія постмодернізму / Переклад Юрій Олійник, науковий редактор Наталія Черниш. – Львів: Кальварія, 2003. [savepdf]

Ернест Гийдел
Повезло одному Францу-Йосифу: А. Дж. П. Тейлор. Габсбурзька монархія. 1809–1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / Переклад з англійської: Андрій Портнов, Сергій Савченко. Науковий редактор Василь Расевич. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2002. [savepdf]

Сергій Климовський
Моїм рецензенткам, або знову про соціотопографію: Відповідь на рецензії Тетяни Лютої: УГО. – Вип. 8. – С. 150–159 та Мар’яни Долинської: УГО. – Вип. 9. – С. 26–43. [savepdf]

Мар’яна Долинська
Відповідь Сергію Климовському. [savepdf]

Тетяна Люта
Де ключі від дверей – знали… дві Мальвіни: З приводу відповіді Сергія Климовського на мою та Мар’яни Долинської рецензію. [savepdf]

ОГЛЯДИ

Олександр Курочкін
Традиційне й особистісне в мистецтві. Колективне дослідження за матеріалами IV Гончарівських читань / Відп. редактор Михайло Селівачов. – Київ: Український центр народної культури «Музей Івана Гончара», 2002. [savepdf]

Ірина Валявко
Dmitrij I. Tschižewskij und seine Hallesche Privatbibliothek / Herausgeben von Angela Richter und Swetlana Mengel. – Münster-Hamburg-London: LIT Verlag, 2003. [savepdf]

Олексій Сокирко
Serhii Plokhy. Tsars and Cossacks: A Study in Iconography. – Cambridge Mass., 2002 (Harvard Papers in Ukrainian Studies). [savepdf]

Наталія Білоус
Андрій Заяць. Урбанізаційний процес на Волині в ХVІ – першій половині ХVІІ століття. – Львів: Добра справа, 2003. [savepdf]

Ганна Біловол, Богдан Шуба, Зоя Жук
Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст. – Київ: Видавничий дім «КМ Академія », 2002. [savepdf]

Лариса Гнатюк
А.В. Ольховський. Нарис історії української музики / Підготовка до друку, наукова редакція, вступна стаття, коментарі доктора мистецтвознавства, професора Л.П. Корній. – Київ: Музична Україна, 2003. [savepdf]

НАШІ АВТОРИ [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top