УГО Випуск 1 (1999)

Зміст

Від редакційної колегії [savepdf]

ПРОБЛЕМИ

Леонід Зашкільняк
Новий погляд на українську історіографію XIX – початку XX століття: В.В. Ващенко. Лекції з історії української історичної науки другої половини XIX – початку XX століття (M.I. Костомаров, В.Б. Антонович, М.С. Грушевський). – Дніпропетровськ, 1998. [savepdf]

Сергій Біленький
Історія як академічний проект: Сергій Стельмах. Історична думка в Україні XIX – початку XX століття. – К., 1997. Ольга Тарасенко. Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834 -1884рр. – К.,1995; З іменем Святого Володимира. У 2 кн. / Упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. – Київ, 1994. [savepdf]

Олексій Толочко
Кабінетна міфологія: Ю.Г. Писаренко. Велес-Волос в язичницькому світогляді Давньої Русі. – Київ, 1997. [savepdf]

Вілен Горський
Як можливе філософське шевченкознавство?: Оксана Забужко. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу – Київ, 1997. [savepdf]

Оксана Карліна
Кінець міфові про Україну-Аркадію: Даніель Бовуа. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863) / Перекл. Зої Борисюк. – Київ, 1996; Даніель Бовуа. Битва за землю в Україні. 1863–1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Перекл. Зої Борисюк. – Київ, 1998. [savepdf]

Віталій Підгаєцький
Двобій людини з державною машиною у світлі кліометрики: В.И. Тихонов, B.C. Тяжельникова, И.Ф. Юшин. Лишение избирательных прав в Москве в 1920–1930 годы. Новые архивные материалы и методы обработки. – Москва, 1998. [savepdf]

Юрій Крамар
Лемківський варіант розв’язання українського питання в Другій Речі Посполитій: Jarosław Moklak. Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej. – Kraków, 1997. [savepdf]

Іван Лисий
Українська філософія в її історії: Горський В. С. Історія української філософії. – Київ, 1996. [savepdf]

Володимир Куплін
Філософія як вибір свободи: «Філософські студії». Спеціальний випуск журналу «Тенеза». – Київ, 1999. [savepdf]

Максим Стріха
Дещо про коментовані видання й інтерпретацію текстів: Вільям Шекспір. Сонети / Перек. Дмитра Павличка. Вступ до коментарів, коментарі Марії Габлевич. – Львів, 1998. [savepdf]

ДИСКУСІЇ

Ігор Бичко
Про методологічні симпатії та антипатії: Геннадій Бондаренко. Історичне пізнання: питання теоріїі практики. – Луцьк, 1998. [savepdf]

Олексій Толочко
Два світи, два способи дискурсу: Н.Н. Никитенко. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Историческая проблематика. – Київ, 1999; С.О. Висоцький. Київська писемна школа X–ХII ст. (До історії української писемності). – Київ, Львів, Нью-Йорк, 1998. [savepdf]

Володимир Александрович
Історія української ікони, писана в одкровенні?: Дмитро Степовик. Історія української ікони Х–ХХ століть. – Київ, 1996. [savepdf]

Наталя Старченко
Не все так просто з тими жінками: Галіна Дзербіна. Права і сям’я у Бєларусі эпохі Ренесансу. – Мінськ, 1997. [savepdf]

Ірина Ворончук
Кому належить copy-right?: А.О. Гурбик. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Україні. – Київ, 1998; А.О. Гурбик. Аграрна реформа в Україні XVI ст. - Київ, 1997. [savepdf]

Олена Русина
Синьоводська «Задонщина»: історична першість чи історіографічний гібрид?: Ф.М. Шабульдо. Синьоводська проблема: можливий спосіб її розв’язання. – Київ, 1998. [savepdf]

Наталя Яковенко
Про енциклопедичну гарячку на прикладі однієї з енциклопедій: Острозька Академія XVI–XVII ст. Енциклопедичне видання. – Острог, 1997. [savepdf]

Іван Глизь
Нотатки на полях популярної енциклопедії: Ілюстрована енциклопедія України. Від найдавніших часів до кінця XVIII cm. / Уклав Олександр Кучерук. – Київ, 1998. [savepdf]

Анатолій Момрик
Нотатки на полях наукової енциклопедії: Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика. Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – Київ, 1998. [savepdf]

ОГЛЯДИ

Катерина Липа
Jacek Chrzaszczewski. Ormiańskie świątynie na Podolu. – Kraków, 1998. [savepdf]

Валерій Зема
Соціальна доктрина Церкви. Збірник статей. – Львів, 1998. [savepdf]

Олена Дзюба
Лідія Корній. Історія української музики. Ч.1: Від найдавніша часів до середини XVIII cm.; Ч. 2: Друга половина XVIII ст. – Київ, Харків, Нью-Йорк, 1996–1998. [savepdf]

Валентина Шандра
Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова. Биографический словарь / Ред. В.И. Астахова. – Харьков, 1998. [savepdf]

Надія Григор’єва
Українська К’єркеґоріана: Сьорен К’єркеґор і його роль в інтелектуальному житті Європи. Доповіді семінару / Упор. Н. Бабалик, А. Дахній, М. Зубрицька. – Львів, 1998. [savepdf]

Володимир Поліщук
Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 / Упорядник та автор нарису К.А. Вислобоков. – Київ, 1997. [savepdf]

Наталя Білоус
Привілеї міста Львова XIV–XVIII ст. / Упорядник Мирон Капраль. – Львів, 1998. [savepdf]

Петро Кулаковський
Памятники истории Восточной Европы. Источники XV–XVII вв. / Ред. серии Иероним Граля. – Москва, Варшава, 1995–1998. – Т. 1–3. [savepdf]

Віталій Михайловський
Серія: Урядники давньої Речі Посполитої XII–XVIII ст. Списки (1987–1998. T. 1–11). [savepdf]

Сергій Лисенко
Дворянский календарь. Справочная родословная книга российского дворянства. – Санкт-Петербург, 1997–1998. – Тетрадь 1–5. [savepdf]

ІНФОРМАЦІЯ

Анатолій Подольський
Єврейські студії в Україні: розвиток, тенденції, перспективи. [savepdf]

Зміст [savepdf]

Scroll to top