Євген Валентинович Синиця

Євген Валентинович Синиця

кандидат історичних наук, старший викладач
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Тематика наукових досліджень: археологія раннього Середньовіччя, поховальні пам’ятки ранніх слов’ян, взаємовпливи різних поховальних традицій в Східній Європі.

 

Офіс: кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Email: sin [AT] univ [DOT] kiev [DOT] ua

CV (pdf)

Курси:

  1. Історія античного світу

Останні публікації:

  • Критерії відбору комплексів для аналізу структури керамічних наборів для аналізу структури керамічних наборів на пам’ятках східних слов’ян переддержавного періоду: досвід та сучасна практика // Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. – Вип. 26. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 29–41. (У співавторстві з В. Довгун та І. Олексієнком.)
  • Археологічні дослідження пам’яток раннього Середньовіччя на території Канівського природного заповідника: історія, здобутки, перспективи // Археологія і давня історія України. – Вип. 1. Проблеми давньоруської та середньовічної археології. – Київ, 2010. – С. 226–237. (У співавторстві з Р.В. Терпиловським.)
  • До проблеми інтерпритації поховальних пам’яток в археології // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». – 2001. – Вип. 5. – С. 335–343.
  • До питання про формування ранньосередньовічних курганних старожитностей у Південно-Східній Європі // Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. – Вип. 12. – Переяслав-Хмельницький, 2001. – С. 8–21.
  • Ранньосередньовічні інгумації в ареалі пеньківської культури // Vita Antiqua. – 1999. – № 2. – С. 98–110.
Scroll to top