Віталій Олексійович Щербак

Віталій Олексійович Щербак

доктор історичних наук, професор
(Київський університет імені Бориса Грінченка)

Тематика наукових досліджень: історія ранньомодерного українського суспільства та історія українського козацтва.

 


Email: svo [AT] ukma [DOT] kiev [DOT] ua

Курси:

  1. Історія Гетьманщини
  2. Історія України для негуманітаріїв (спеціальність: економіка)
  3. Історія українського козацтва
  4. Становлення і розвиток української державності Нового часу

Обрані публікації:

  • Гадяцький трактат у контексті українського державотворення // 350-lecie unii Hadziackiej (1658–2008). – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
  • Українське козацтво: формування соціального стану: друга половина ХV – середина XVII ст. – Київ: Видавничий дім «KM Academia», 2006.
  • Джерела формування українського козацтва // Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – Т. 1. – Київ: Видавничий дім «KM Academia», 2006.
  • Генеза і становлення українського козацтва // Україна – козацька держава. – Київ: Емма, 2005.
  • Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни 1648–1654рр. – Київ: Наукова думка, 1989.

Повний перелік публікацій [savepdf]

Scroll to top