Валентина Степанівна Шандра

Валентина Степанівна Шандра

доктор історичних наук, професор
(відділ історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України)

Тематика наукових досліджень: історія влади та владних інституцій в Україні останньої чверті XVIII – початку XX ст.

 

 

Офіс: корпус 5, кімн. 116

Офісні години:

Email: valshandra [AT] gmail [DOT] com

CV (pdf)

Курси:

  1. Історія Російської імперії ХVIII – поч. ХХ ст.
  2. Науково-дослідницький семінар: Бюрократичний апарат Російської імперії

Обрані публікації:

  • Совісний суд в Україні кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття: структура, судові практики та архівні фонди // Український археографічний збірник. – 2009. – Т. 16–17. – Вип. 13–14. – С. 532–554.
  • Державна служба в українських губерніях Російської імперії // Історія державної служби в Україні. У 5 т. – Київ, 2009. – Т. 1. – С. 279–318.
  • Державна служба в українських губерніях Російської імперії (1760–1917 рр.) // Нариси історії державної служби в Україні. – Київ: Ніка-Центр, 2008. – С. 113–130.
  • До історії одного адміністративно-територіального проекту кінця 1880-х років // Український археографічний збірник. – 2007. – Т. 13–14. – С. 458–470.
  • Чиновник з особливих доручень при Київському генерал-губернаторові: соціологічний портрет // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. – Випуск 13. – С. 156–176.
Scroll to top