Олексій Олександрович Хамрай

Олексій Олександрович Хамрай

співкерівник спеціалізації «Юдаїка» МП «Історія»
доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник
(відділ Класичного Сходу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України)

Тематика наукових досліджень: граматика арабської мови, єврейська рукописна традиція на українських теренах.

 

Офіс: корпус 5, кімн. 2

Офісні години: п’ятниця 13.30-14.50

Тел.: (044) 425-60-06; (044) 279-34-40 (Ін-т)

Email: akhamray [AT] yahoo [DOT] com

CV (pdf)

Курси:

  1. Біблійна текстологія
  2. Єврейська палеографія

Обрані публікації:

  • Альтернативна гіпотеза А.Ю. Кримського про час і обставини іудаїзації хозарів // Схід і діалог цивілізацій. До ювілею Ю.М. Кочубея. – Київ, 2012. – С. 51–57. (В співавторстві з Бубеноком О.Б.)
  • А.Ю. Кримський про обставини іудаїзації хозарів (фрагмент із другої частини монографії «Історія хазарів з найдавніших часів до Х віку») // Східний Світ. – 2011. – № 3. – С. 246–270. (В співавторстві з Бубенком О Б. та Черноіваненком В.В.)
  • Записні книги єврейських громад у фондах НБУВ // Орієнтальні студії в Україні. До ювілею Л.В. Матвєєвої. – Київ, 2010. – С. 452–463. (В співавторстві з Сергєєвою І.А.)
  • Обмеження структури арабської граматики. – Київ: Інститут сходознавства НАН України, 2009. – 230 с.
  • О возможности соотнесения суффикса -in c арамеизмами в Септуагинте // Вопросы еврейской истории. Материалы Шестнадцатой ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике (3–5 февраля 2009). Часть 2. – Москва, 2009. – С. 22–25.
Scroll to top